Hot Dog

Hot Dog標籤文章,共有1則Hot Dog相關的文章

小心一食就爆晒醬呀~~紅磡1987Hot Dog ,Egg benedict 都可以放喺熱狗上面呀!!
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

小心一食就爆晒醬呀~~紅磡1987Hot Dog ,Egg benedict 都可以放喺熱狗上面呀!!

嘩嘩嘩係升級特別版熱狗呀!係紅磡差館里嘅巷仔就有一間好細嘅熱狗店,五臟雖小,但啲熱狗就好食到不得了!好多款熱狗都cros...