ICE PUFF

ICE PUFF標籤文章,共有1則ICE PUFF相關的文章

又有創意雞蛋仔!「ICE PUFF」超人氣黑朱古力雪糕雞蛋仔~冷熱交融好好味!
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

又有創意雞蛋仔!「ICE PUFF」超人氣黑朱古力雪糕雞蛋仔~冷熱交融好好味!

鷄蛋仔喺香港街頭小食嘅代表之一,近幾年港九新界都有唔少新嘅小食店,呢間「ICE PUFF」主打雞蛋仔同Gelato雪糕,...