Luna Cake

Luna Cake標籤文章,共有1則Luna Cake相關的文章

香港都買到啊!京都茶游堂抹茶卷蛋~流心應該係3種食法中最受歡迎?
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

香港都買到啊!京都茶游堂抹茶卷蛋~流心應該係3種食法中最受歡迎?

你冇睇錯,又抹茶啊。冇辦法,香港人鍾意抹茶既程度應該連日本人都嚇到。今次介紹既抹茶食品仲來自日本!京都茶游堂既抹茶卷蛋係...