Mini Jobs

Mini Jobs標籤文章,共有2則Mini Jobs相關的文章

掃街必到之地!試食葵涌廣場五間人氣小店,究竟係咪又平又好食?
美食推介
7 years ago

掃街必到之地!試食葵涌廣場五間人氣小店,究竟係咪又平又好食?

對於吃食嚟講,葵廣呢個名絕對唔陌生,近期仲多咗好多新式食店,搖身一變成為美食廣場!以下有五間人氣小店,售賣嘅食物都超有特...

掃街必到之地!試食葵涌廣場五間人氣小店,究竟係咪又平又好食?
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

掃街必到之地!試食葵涌廣場五間人氣小店,究竟係咪又平又好食?

對於吃食嚟講,葵廣呢個名絕對唔陌生,近期仲多咗好多新式食店,搖身一變成為美食廣場!以下有五間人氣小店,售賣嘅食物都超有特...