MMA

MMA標籤文章,共有2則MMA相關的文章

西環街頭「鉸剪腳大戰」竟有續集 偷食男現身「一拖二」網民斥第三者唔要面
生活熱話
a year ago

西環街頭「鉸剪腳大戰」竟有續集 偷食男現身「一拖二」網民斥第三者唔要面

日前網路上瘋傳兩個女子係西環街頭糾纏嘅片段,兩人鬥到難分難解,互相用「鉸剪腳」夾住對方,後來全靠熱心...

鄧穎芝夥區議員陪受害人報警 指證疑抽水教練!
時事熱話.生活熱話
4 years ago

鄧穎芝夥區議員陪受害人報警 指證疑抽水教練!

鄧穎芝(Vangie)早前喺網上轉發多張相!相入面見到有位男士向唔同嘅女仔做出各種唔同嘅曖昧姿勢,又...