Naomi

Naomi標籤文章,共有1則Naomi相關的文章

張致恒老婆雯雯IG千字文逐一澄清傳聞 直斥Naomi騷擾其家人:我哋去到絕路
生活熱話.娛樂新聞
3 years ago

張致恒老婆雯雯IG千字文逐一澄清傳聞 直斥Naomi騷擾其家人:我哋去到絕路

張致恆(Steven)近年負評不絕,繼被馮鎵瀠(Naomi)喺 Facebook 鬧爆佢欠錢唔還,上...