omukshop

omukshop標籤文章,共有1則omukshop相關的文章

甜品控注意~發現韓國超邪惡Cookie & Milk醬!夾係朱古力包入面定加落雪糕好呢?
韓國旅遊
6 years ago

甜品控注意~發現韓國超邪惡Cookie & Milk醬!夾係朱古力包入面定加落雪糕好呢?

甜品控注意!Cookies & Cream控注意!比少少心理準備自己可能會變肥,因為韓國竟然有店推出超邪惡既Cookie...