Oscars2020 奧斯卡

Oscars2020 奧斯卡標籤文章,共有1則Oscars2020 奧斯卡相關的文章

【奧斯卡2020】一文睇晒完整得獎名單!《上流寄生族》奪最佳電影 成首部奧斯卡非英語最佳電影
電視電影.生活熱話.娛樂新聞
4 years ago

【奧斯卡2020】一文睇晒完整得獎名單!《上流寄生族》奪最佳電影 成首部奧斯卡非英語最佳電影

電影界盛事《第92屆奧斯卡頒獎禮》結果已經全部公佈完畢喇!唔少大家嘅心水電影又有冇得獎呢!...