Overture

Overture標籤文章,共有1則Overture相關的文章

【最快飛機】美國宣布10月展出超音速客機!香港飛東京1個鐘就到?!
生活熱話
4 years ago

【最快飛機】美國宣布10月展出超音速客機!香港飛東京1個鐘就到?!

【最快飛機】現時雖然因疫情關係令大大少少的旅行都需擱置,但諗起搭飛機嘅時間都過得好慢,特別係長途機。...