Shiroichi

Shiroichi標籤文章,共有1則Shiroichi相關的文章

嗚哇拉到好高既雪糕啊~超特別既新口感10秒生雪糕!表面點解可以咁脆卜卜~
日本旅遊
7 years ago

嗚哇拉到好高既雪糕啊~超特別既新口感10秒生雪糕!表面點解可以咁脆卜卜~

或者係原材料比較優質,日本既雪糕點都係好食啲,而且創意度極高,好似「白一Shiroichi」既10秒生雪糕就係其中一個極...