theavocadoshow

theavocadoshow標籤文章,共有1則theavocadoshow相關的文章

雙眼發綠光!!荷蘭牛油果主題餐廳,乜野都係牛油果OMG~~
玩樂體驗
7 years ago

雙眼發綠光!!荷蘭牛油果主題餐廳,乜野都係牛油果OMG~~

小編自從接觸咗牛油果之後,就踏上這無盡旅途⋯⋯雖然剩咁食係無咩味,但配搭唔同食材可以變化出一道道佳餚。而且牛油果營養價值...