Tokyo Bingsu

Tokyo Bingsu標籤文章,共有1則Tokyo Bingsu相關的文章

求Sally心理陰影面積~韓國新出Line Friends刨冰 實物超崩壞!
韓國旅遊
5 years ago

求Sally心理陰影面積~韓國新出Line Friends刨冰 實物超崩壞!

每次鐘意嘅公仔同食物品牌合作,就會有種又期待又害怕受傷害的感覺,因為每次實物出到嚟,都好可能會出晒事。今次韓國刨冰品牌T...