UST

UST標籤文章,共有1則UST相關的文章

UST、LUNA崩盤事件整合,幣值跌超99.9%!瞓醒輸身家無埋頭家
時事熱話.APP限定內容!
2 years ago

UST、LUNA崩盤事件整合,幣值跌超99.9%!瞓醒輸身家無埋頭家

近日唔理香港定外國都討論緊有隻叫LUNA嘅虛擬貨幣係一日內跌咗99%,一個星期就蒸發咗近500億美金...