Wi-Fi

Wi-Fi標籤文章,共有2則Wi-Fi相關的文章

日本旅遊5大上網方法挑選攻略 Wi-Fi 蛋/SIM卡/數據漫遊 優缺點大比拼
旅遊攻略
a year ago

日本旅遊5大上網方法挑選攻略 Wi-Fi 蛋/SIM卡/數據漫遊 優缺點大比拼

日本長年是港人最愛的旅游地點,相信不少人已趁暑假買定機票「返鄉下」,不過出發前除了預訂機票及酒店外,...

日本旅行必備!免費APP提供超過60000個Wi-Fi熱點免費上網~以後唔使周圍搵Wi-Fi啦!
旅遊攻略.旅遊新聞
7 years ago

日本旅行必備!免費APP提供超過60000個Wi-Fi熱點免費上網~以後唔使周圍搵Wi-Fi啦!

依家既人應該寧願冇食物都唔願意冇Wi-Fi,特別係去旅行既時候唔可以即時打卡就慘豬豬喇!日本係香港人最最最鍾意去旅行既地...