wired cafe

wired cafe標籤文章,共有1則wired cafe相關的文章

【小編試食】香港都有和牛山飯!銅鑼灣Wired Cafe「烤和牛蓋飯」~藏在梳乎厘下的是…
美食推介.新餐廳推薦
7 years ago

【小編試食】香港都有和牛山飯!銅鑼灣Wired Cafe「烤和牛蓋飯」~藏在梳乎厘下的是…

前排同大家介紹過日本排長龍嘅牛肉山飯,只係望到個樣已經令人極有衝動想飛去日本!不過唔好咁心急飛住,因為依家香港都有得食,...