download HolidaySmart 假期日常 app
澳洲超可愛短尾矮袋鼠!被喻為世界上最愛笑動物 超可愛啊~

澳洲超可愛短尾矮袋鼠!被喻為世界上最愛笑動物 超可愛啊~

旅遊攻略 旅遊新聞
By sonia man on 22 Aug 2019

澳洲有唔少動物都令人覺得好可愛,
好似樹熊、袋鼠等等~

今次小編要介紹嘅就係短尾矮袋鼠(Quokka)!
呢種短尾矮袋鼠被喻為世界上最快樂動物,
因為佢地個樣好似成日笑緊咁呀~

shutterstockPhoto from shutterstock

佢地主要係居住係澳洲西部海岸嘅一啲小島上面~

shutterstockPhoto from shutterstock

好可惜佢地嘅數量已經愈來愈少喇!
依家已經被列為世界自然保護聯盟列為瀕危物種。

shutterstockPhoto from shutterstock

佢地繁殖力低,加上外來種嘅競爭威脅~
而且人類發展破壞咗佢地嘅棲息地,
全球大約得返8000-10000隻短尾矮袋鼠咋!

shutterstockPhoto from shutterstock

大家如果去澳洲西部,記得可以去探下佢地啊~

shutterstockPhoto from shutterstock

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel