download HolidaySmart 假期日常 app
疑發現發霉情況!日本/香港MUJI同步宣佈停售及回收相關系列布朗尼蛋糕

疑發現發霉情況!日本/香港MUJI同步宣佈停售及回收相關系列布朗尼蛋糕

旅遊攻略 旅遊新聞
By Celia on 29 Aug 2019
Digital Editor

好多人都鍾意用Muji嘅商品,不過除咗佢哋嘅簡約好用,佢哋出品嘅食品零食都好受大家歡迎。

之但係,尋日Muji就發聲明指佢哋需要回收及即時停售一系列布朗尼蛋糕。

shutterstockPhoto from shutterstock

聲明中指,今次主要係喺2019年7月16日至2019年8月23日期間出售嘅核桃布朗尼蛋糕及伯爵茶布朗尼蛋糕,疑似發現發霉嘅情況。

MujiPhoto from Muji

而同系列嘅焦糖布朗尼蛋糕就未發現有同類情況,不過就因使用相同生產設備,所以決定日本同香港同時停售有關商品及進行回收。

MujiPhoto from Muji

喺嗰個期間有買此商品嘅大家都由即日起可以攜同商品去Muji各分店安排退款。

聲明全文如下:

MujiPhoto from Muji

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel