download HolidaySmart 假期日常 app
印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 2020年推會員制收取近$8000登島費

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 2020年推會員制收取近$8000登島費

旅遊攻略 旅遊新聞
By Jennifer on 03 Dec 2019
Digital Editor

近年越嚟越多人重視動物權益,各國政府都加強動物保育嘅工作。

好似柬埔寨吳哥窟,出年將會禁止旅客騎大象;丹麥政府亦禁止馬戲團動物表演。而印尼近日亦都推出措施保護瀕危動物。

科莫多巨蜥,又叫科莫多龍,係世界上最大嘅蜥蜴,平均身長2至3米,生活於印尼嘅島嶼上,包括以佢哋命名嘅「科莫多島」。

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

但係有好多不法之徒偷獵同走私科莫多龍喺黑市中買賣,同時捉走幼年嘅科莫多龍,當成寵物出售,令科莫多龍瀕臨絕種,而過多旅客登島亦對科莫多龍嘅居住環境造成影響。

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

印尼警方今年3月破獲科莫多龍走私案,偷獵者喺科莫多島上嘅科莫多國家公園(Komodo National Park)偷走41條科莫多龍,以市價每條5億印尼盾(約港幣$28萬)運銷海外。

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

為咗保護科莫多龍,印尼政府宣布2020年起登島需要俾會員費$1000美元(約港幣$7800),會藉有效期為一年。

現時登科莫多島嘅登島費係$10美元(約港幣$78),2020年實施會員制後,俾咗會員費嘅旅客只可以登上科莫多島,其他同為科莫多國家公園一部分嘅島嶼則唔包括於登島會員費之內。

印尼為保護瀕危絕種科莫多龍 將收取近$8000登島費 杜絕偷盜走私Photo from shutterstock

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel