download HolidaySmart 假期日常 app
馬浚偉北京大學碩士研究生畢業!出身基層無錢升學仍自我增值終圓夢

馬浚偉北京大學碩士研究生畢業!出身基層無錢升學仍自我增值終圓夢

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 15 Jul 2020
Digital Editor

馬浚偉近年暫別電視圈,集中拍電影同籌備舞台劇。佢同時仲喺北京大學光華管理學院修讀行政人員工商管理碩士課程,雖然年幼家貧未能讀大學,但多年後佢繼續增值自己,終於完成課程,如願畢業。

出道多年嘅馬浚偉出演過唔少電視劇,喺好多觀眾心目中留下深刻印象。

出道多年嘅馬浚偉出演過唔少電視劇Photo from 馬浚偉Facebook

馬浚偉近年一直集中拍電影同籌備舞台劇Photo from 馬浚偉Facebook

近年佢雖減少喺螢幕前出現,一直集中拍電影同籌備舞台劇,工作咁忙嘅情況下佢更分身讀碩士課程。

工作咁忙嘅情況下馬浚偉更分身讀碩士課程Photo from 馬浚偉Facebook

馬浚偉出身基層,家中有共7口人,佢年少就開始工作,無緣讀大學。佢於2018年決定重返校園,報讀北京大學碩士課程,繼續自我增值。

馬浚偉年少就開始工作,無緣讀大學Photo from 馬浚偉Facebook

本身工作繁重,馬浚偉仍抽出時來往北京、香港兩地,分身維持工作與學業。

馬浚偉抽出時來往北京、香港兩地,分身維持工作與學業Photo from 馬浚偉Facebook

呢兩年佢喺來往兩地交通住宿費及學費已花近百萬,不過近日佢終於通過論文答辯,佢於Facebook中表示:「北京大學光華管理學院碩士研究生學位論文
答辯 ~ 通過了!好開心啊!???我畢業啦!??‍???‍???‍?好激動啊!???感謝天父!???Amen!#北京大學光華管理學院EMBA131班馬同學 #我畢業了」

近日馬浚偉終於通過論文答辯,完成碩士學位,成功畢業!Photo from 馬浚偉Facebook

兩年終於完成碩士學位,成功畢業!

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel