download HolidaySmart 假期日常 app
鍾嘉欣視馬明為偶像!大爆一直好鐘意「一件頭」 原來馬明大鍾嘉欣10歲!

鍾嘉欣視馬明為偶像!大爆一直好鐘意「一件頭」 原來馬明大鍾嘉欣10歲!

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 15 Sep 2020
Digital Editor

嫁為人婦嘅鍾嘉欣難得放下仔女,由溫哥華回巢拍TVB新劇《兒科醫生》,同馬國明、鄭嘉穎合作。佢喺IG晒出同馬明合照,話好鐘意《On call 36小時》「一件頭」,更視馬明為偶像!

廣告
廣告

鍾嘉欣嫁人後移居加拿大,誕下一對仔女。佢早前由溫哥華回巢,拍攝TVB新劇《兒科醫生》,劇中更同馬國明、鄭嘉穎有感情線。

鍾嘉欣嫁人後移居加拿大,誕下一對仔女

鍾嘉欣回巢拍攝TVB新劇《兒科醫生》,劇中更同馬國明、鄭嘉穎有感情線。

鍾嘉欣喺IG post出同馬明嘅合照,兩人靠埋一齊,笑容一致。

鍾嘉欣喺IG post出同馬明嘅合照,兩人靠埋一齊,笑容一致。

佢仲大爆一直好鐘意《On call 36小時》嘅「一件頭」,好榮幸可以同偶像拍戲咁話:「我細細個(just joking) 睇《On call 36小時》,一直好鐘意一件頭,好榮幸可以同我偶像拍戲。??」

鍾嘉欣大爆一直好鐘意《On call 36小時》嘅「一件頭」

鍾嘉欣仲搞笑指細細個已經睇《On call 36小時》,又留下老虎、老鼠emoji,因為馬明屬虎,鍾嘉欣就屬鼠嘅。鍾嘉欣:「馬明話老虎老鼠係好夾」

馬明屬虎,鍾嘉欣就屬鼠嘅。鍾嘉欣:「馬明話老虎老鼠係好夾」

原來馬明今年46歲,而鍾嘉欣今年36歲,馬明竟然大鍾嘉欣10年!唔怪得之鍾嘉欣話「細細個」睇馬明做戲啦!

原來馬明今年46歲,而鍾嘉欣今年36歲,馬明竟然大鍾嘉欣10年!

不過齋睇外貌又真係完全睇唔出兩人有10歲年齡差距~

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel