download HolidaySmart 假期日常 app
《鬼滅之刃》人氣角色排行 炭治郎禰豆子三甲不入!

《鬼滅之刃》人氣角色排行 炭治郎禰豆子三甲不入!

生活熱話 電視電影
By Ella on 05 Nov 2020
Digital Content Writer

《鬼滅之刃》簡直係席捲日本,最近上映嘅《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房大賣。早前日本《週刊少年JUMP》發起「角色人氣排行」畀讀者投票,炭治郎、禰豆子竟然三甲不入!

今次第二回嘅投票人數比第一回嘅投票人數多咗接近五倍,可見《鬼滅之刃》人氣之盛!

第十位:栗花落香奈乎(5305 票)

栗花落香奈乎Photo from kimetsu_off@Twitter

第九位:不死川實彌(5716 票)

不死川實彌Photo from 《鬼滅之刃》

第八位:伊黑小芭內(6204 票)

伊黑小芭內Photo from 《鬼滅之刃》

第七位:煉獄杏壽郎(8000 票)

煉獄杏壽郎Photo from kimetsu_off@Twitter

第六位:嘴平伊之助(8750 票)

嘴平伊之助Photo from kimetsu_off@Twitter

第五位:胡蝶忍(8787 票)

胡蝶忍Photo from 《鬼滅之刃》

第四位:竈門炭治郎(9045 票)

竈門炭治郎Photo from kimetsu_off@Twitter

第三位:時透無一郎(11948 票)

時透無一郎Photo from 《鬼滅之刃》

第二位:冨岡義勇(13281 票)

冨岡義勇Photo from 《鬼滅之刃》

第一位:我妻善逸(17451 票)

我妻善逸Photo from kimetsu_off@Twitter

今次投票禰豆子竟然得第十一位!點解會咁?!

禰豆子Photo from kimetsu_off@Twitter

之後係第十二至二十五位。

第十二位:甘露寺蜜璃
第十三位:宇隨天元
第十四位:黒死牟(繼國巖勝)
第十五位:不死川玄彌
第十六位:魘夢
第十七位:猗窩座(狛治)
第十八位:童磨
第十九位:錆兔
第二十位:繼國緣壹
第二十一位:獪岳
第二十二位:悲鳴嶼行冥
第二十三位:鬼舞辻無慘
第二十四位:珠世
第二十五位:胡蝶香奈惠

大家最鍾意邊個角色呢?

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel