download HolidaySmart 假期日常 app
Jacky仔大學畢業喇!王樹熹投身社會做職場新丁 復出幕前要睇機會

Jacky仔大學畢業喇!王樹熹投身社會做職場新丁 復出幕前要睇機會

美食推介
By Celia on 12 Nov 2020
Digital Editor

如果數當年最入屋嘅童星之一,唔少人都會一定會講得出王樹熹( Jacky 仔)同佢哥哥王秉熹,Jacky 仔當年可愛得意嘅樣令大家都記得佢。話咁快,Jacky 仔就已經大學畢業,準備踏入職場做新丁喇!

Jacky 仔 3 歲時被邀請演出兒童節目同教育電視,直到 2003 年時與影帝黃秋生拍攝打氣短片表現出色,輾轉下被再加入 TVB 拍劇,其間演出多達40部電視劇,如:《爸爸閉翳》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等,成功入屋。

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

Jacky 仔曾經喺傳媒訪問中指拍戲主要為興趣,當課外活動玩,才能拍戲超過10年。但升中後因功課繁忙而決定減產,淡出幕前。

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

直到考入城市大學媒體與傳播系後時間彈性才能復出幕前,並一啲配音嘅工作。去年仲演串 TVB 劇《她她她的少女時代》飾演男主角曹永廉嘅青年版。

而今年  Jacky 仔終於畢業喇,仲喺其 Facebook 晒咗佢著起畢業袍嘅相!佢指今年一啲都唔容易,因疫情關係令佢喺做Group project同功課都好難外出拍攝,只能同同學遙距溝通。至於畢業禮亦要延至明年1月舉行。

Jacky 仔指現報已收到圈外工作嘅 offer,最快年底就會開始返工,踏入社會做職場新丁嘅佢難免都會覺得緊張:「由學生變做大人,有好多嘢可能需要自己決定同負責,希望可以繼續做自己喜愛嘅工作。」

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

至於幕前嘅工作,Jacky 仔就指有好角色同機會都想嘗試,因為係自己鍾意嘅工作之一嚟:「都要睇機會,知道依家環境唔好。」

Photo from 王樹熹Jacky仔/FB

相信大家都會期待再次喺幕前見到佢嘅演出㗎!

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel