download HolidaySmart 假期日常 app
11 至 12 月5套新韓劇推薦 產後調理院、Live On、女神降臨

11 至 12 月5套新韓劇推薦 產後調理院、Live On、女神降臨

電視電影
By Ella on 13 Nov 2020
Digital Content Writer

最近韓國熱播嘅《Penthouse》討論度非常高,除咗《Penthouse》之外,11 月至 12 月都有新劇開播,今次推薦大家 5 套 11 月至 12 月開播嘅韓劇,等大家可以準備追劇~

《產後調理院》11 月 2 日首播
《產後調理院》由嚴智苑、朴河宣主演,係一套喜劇。劇集以產後調理院為背景,事業有成嘅「吳賢珍」(嚴智苑 飾)係公司入面最年輕嘅理事,卻係產後調理院內最高齡嘅孕婦。故事圍繞「吳賢珍」喺月子中心發生嘅事,同其他新手媽媽一齊成長。

《產後調理院》11 月 2 日首播。Photo from tvN

《Live On》11 月 17 日首播
《Live On》係一套浪漫青春愛情劇,由 NU’EST 成員黃旼炫、鄭多彬主演。劇集以一間用時尚及知名度判定學生級別嘅高中為背景,故事講述「白皓朗」(鄭多彬 飾)係目中無人嘅人氣女明星,有匿名者爆料佢嘅黑歷史,「白皓朗」為咗查出邊個係匿名者而進入放送部,繼而同放送部部長「高恩澤」(黃旼炫 飾)展開一段浪漫愛情故事。

《Live On》11 月 17 日首播。Photo from JTBC

《驚奇的傳聞》11 月 28 日首播
《驚奇的傳聞》改編自同名網絡漫畫,由趙炳圭、金世正、劉俊相及廉惠蘭主演。故事講述惡鬼獵人隊「Counter」偽裝身分,開咗間麵店,專門追捕從死後世界嚟到地球追求永生嘅邪靈。而惡鬼獵人隊嘅成員都有唔同嘅超能力,題材非常吸引。

《驚奇的傳聞》11 月 28 日首播。Photo from ocn_original@IG

《日與夜》11 月 30 日首播
《日與夜》由南宮珉、李清娥及金雪炫主演。故事講述喺調查一連串神秘事件時,發現呢啲事件竟然同 28 年前發生嘅案件有關,於是首爾地方警察廳特搜組組長「都正宇」(南宮珉 飾)、刑警「孔慧媛」(金雪炫 飾)及 FBI 派遣調查官「Jamie Leighton」(李清娥 飾)聯手一齊調查。

《日與夜》11 月 30 日首播。Photo from tvN

《女神降臨》12 月 9 日首播
《女神降臨》係一套青春校園愛情劇,改編自同名人氣漫畫,由車銀優、文佳煐及黃仁燁主演。故事講述靠超強化妝術令自己成為女神嘅「任朱靜」(文佳煐 飾)周旋喺兩位俊男同學「李修豪」(車銀優 飾)同「韓書竣」(黃仁燁 飾)之間嘅故事。

《女神降臨》12 月 9 日首播。Photo from tvN

有咁多新劇追,大家對邊幾套有興趣呢?

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel