download HolidaySmart 假期日常 app
蔡少芬張晉大女二女與父母一個餅印!一個似媽一個像爸!

蔡少芬張晉大女二女與父母一個餅印!一個似媽一個像爸!

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 21 Nov 2022
Digital Editor

蔡少芬同老公張晉育有兩女一子,仔仔小名為「張魚蛋」,蔡少芬同仔女合照,張家大女二女曝光,同爸爸媽媽超似樣!仲要一個似張晉,一個似蔡少芬,引起網民熱議!

今年49歲嘅蔡少芬,同老公張晉育有兩女一子,其中大女張楚兒今年11歲、次女張信兒9歲、細仔張樂兒3歲。

蔡少芬同老公張晉育有兩女一子,其中大女張楚兒今年11歲、次女張信兒9歲、細仔張樂兒3歲。Photo from 蔡少芬微博

早前仔仔張樂兒3歲生日,媽媽蔡少芬同爸爸張晉齊齊為張樂兒慶祝。仔仔一歲時同兩位家姐合照,家姐們比壽星仔更搶眼,原來佢哋同爸爸媽媽簡直係餅印一樣~

早前仔仔張樂兒3歲生日,媽媽蔡少芬同爸爸張晉齊齊為張樂兒慶祝。Photo from 蔡少芬微博

兩位家姐同樣搶眼,原來佢哋同爸爸媽媽簡直係餅印一樣~Photo from 蔡少芬微博

二女張信兒(右一)似爸爸張晉,而大女張楚兒(右二)就似媽媽蔡少芬,連網民都表示:「旁邊是一個小蔡少芬抱著小張晉哈哈哈哈哈哈」

二女張信兒(右一)似爸爸張晉,而大女張楚兒(右二)就似媽媽蔡少芬Photo from 蔡少芬微博

網民都表示:「旁邊是一個小蔡少芬抱著小張晉哈哈哈哈哈哈」Photo from 蔡少芬微博

今年蔡少芬生日,一家五口再度合照,大家姐果然似媽咪蔡少芬,二家姐則比較似爸爸張晉,再掀熱議!

今年蔡少芬生日,一家五口再度合照Photo from 蔡少芬微博

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

徐淑敏女兒與老公黃浩十足餅印引熱議!嫁入豪門追仔成任務?!

6 Sep 2022

徐淑敏Suki(現改名徐菁遙)係2006年落選香港小姐,現年36歲嘅Suki於2009年與商人黃浩閃電結婚,婚後5年誕下3位女兒。3個女兒日漸長大,同爸爸黃浩非常似樣,不過連生3個女,黃浩同徐菁遙都曾公開表示想「追仔」!

徐淑敏Suki(現改名徐菁遙)Photo from 徐淑敏IG

徐菁遙嫁商人黃浩,誕3個女兒

徐菁遙係當年香港小姐嘅大熱門,不過最終僅獲「旅遊大使獎」,佢之後簽約成為TVB旗下藝人。2009年佢與年長12年嘅商人黃浩認識2個月後就宣佈結婚,同時已懷有身孕。

徐淑敏係當年香港小姐嘅大熱門,不過最終僅獲「旅遊大使獎」,佢之後簽約成為TVB旗下藝人Photo from 徐淑敏IG

2009年徐淑敏與年長12年嘅商人黃浩認識2個月後就宣佈結婚,同時已懷有身孕。

嫁入豪門後嘅徐菁遙淡出娛樂圈,樂於做少奶奶。佢與黃浩結婚後於5年內誕下3個女兒,一家五口住喺大埔比華利山4,000呎獨立屋,一家人樂也融融。

嫁入豪門後嘅徐淑敏淡出娛樂圈,樂於做少奶奶Photo from 徐淑敏IG

徐淑敏與黃浩結婚後於5年內誕下3個女兒Photo from 黃浩Facebook

Suki 3個女兒似足爸爸

徐菁遙嘅3個女兒:黃心瑤Vianna(今年12歲)、Renee黃心柔(今年10歲)、Isabella黃心誼(今年8歲)都同爸爸黃浩非常似樣,十足十餅印!

徐淑敏嘅3個女兒:黃心瑤Vianna、Renee黃心柔、Isabella黃心誼都同爸爸黃浩非常似樣Photo from 徐淑敏微博

3個女好似無咩遺傳到Suki,唔少網民都感嘆黃浩基因強大:「一個比一個似黃浩」、「啲女個鼻」、「3個女都似老豆」。不過睇Suki公開嘅相片,囡囡都越大越靚!

3個女好似無咩遺傳到Suki,唔少網民都感嘆黃浩基因強大Photo from 徐淑敏IG

睇Suki公開嘅相片,囡囡都越大越靚!Photo from 徐淑敏IG

黃浩50歲生日,女兒如餅印

近日徐菁遙喺IG晒出夫妻合照,原來老公黃浩50歲生日,並以《Top Gun》為主題搞派對!3位女兒當然都有出席,佢哋明顯都比較似爸爸,尤其係眼睛,再掀網民熱議!

近日徐菁遙喺IG晒出夫妻合照Photo from 徐菁遙 IG

黃浩50歲生日,並以《Top Gun》為主題搞派對Photo from 黃浩 Facebook

3位女兒當然都有出席Photo from LIHKG

徐菁遙3個女比較似爸爸,尤其係眼睛,再掀網民熱議!Photo from LIHKG

徐菁遙曾多次表示想「追仔」

除此之外亦有網友關心Suki連生3個女會有追仔壓力:「suki繼續生女點算」,事實上,Suki同老公都曾公開表示想「追仔」。

除此之外亦有網友關心Suki連生3個女會有追仔壓力:「suki繼續生女點算」Photo from lihkg

lihkgPhoto from lihkg

lihkgPhoto from lihkg

Suki同老公都曾公開表示想「追仔」。Photo from 徐淑敏微博

早喺大女Vianna百日宴時Suki就透露自己好中意小朋友,希望會喺30歲前生夠4個仔女:「咁我就可以收工喇!」,喺2006年黃浩於Facebook上載多張結婚相,紀念7年前娶到Suki,又指快將迎接兒子嚟臨,當時有人猜測係Suki追仔成功,不過徐菁遙未有懷孕,但就反映出黃浩「追仔心切」!

Suki就透露自己好中意小朋友,希望會喺30歲前生夠4個仔女:「咁我就可以收工喇!」Photo from 徐淑敏微博

2006年黃浩於Facebook上載多張結婚相,紀念7年前娶到Suki,又指快將迎接兒子嚟臨,當時有人猜測係Suki追仔成功,不過徐淑敏未有懷孕,但就反映出黃浩「追仔心切」!Photo from 徐淑敏微博

其實誕下細女後,Suki就開口承諾會為老公追兩個仔,但就未有心急,佢指「計過」,要等到2018或2019年先追仔。佢喺2017年仲改名為「徐菁遙」,佢表示新名旺夫同對家人好,有指係受高人指點,有助「追仔」。

徐淑敏喺2017年仲改名為「徐菁遙」,佢表示新名旺夫同對家人好Photo from 徐淑敏IG

雖然2018、2019年徐菁遙都未有好消息傳出,但佢仍有計劃為家中再添一名成員,佢稱有時間表,依家科技發達,生多一、兩個都無問題。佢又指希望兒子會似自己,因為佢爸爸同家姐個仔都好靚仔:「應該迷倒唔少女性。」

徐淑敏希望兒子會似自己,因為佢爸爸同家姐個仔都好靚仔Photo from 徐淑敏IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel