download HolidaySmart 假期日常 app
《香港愛情故事》00後游嘉欣中學素顏照曝光!被指神似湯洛雯?

《香港愛情故事》00後游嘉欣中學素顏照曝光!被指神似湯洛雯?

美食推介
By Jennifer on 14 Dec 2020
Digital Editor

香港愛情故事》劇中有唔少新演員,包括年僅20歲嘅游嘉欣,佢出演《後生仔傾下偈》,指自己係A0(未拍過拖)。佢中學、大學時期嘅素顏相曝光,相當pure!

游嘉欣喺《香港愛情故事》中飾演住公屋嘅貪錢港女「陳子婷」,現實中佢都係住公屋,屋企仲無冷氣、WiFi。

游嘉欣喺《香港愛情故事》中飾演住公屋嘅貪錢港女「陳子婷」Photo from 《香港愛情故事》

今年得20歲嘅游嘉欣係00後新演員,有份出演《後生仔傾下偈》,作為00後,佢亦係未拍過拖嘅A0女仔。

今年得20歲嘅游嘉欣係00後新演員,有份出演《後生仔傾下偈》Photo from 游嘉欣IG

依家播出嘅《香港愛情故事》令佢人氣急升!有指佢神似「靚湯」湯洛雯,游嘉欣原來有諗過參選今屆香港小姐!佢指打算喺6月時報名,不過已經入咗行。

依家播出嘅《香港愛情故事》令游嘉欣人氣急升!Photo from 游嘉欣IG

有指游嘉欣神似「靚湯」湯洛雯Photo from 湯洛雯IG

游嘉欣原來有諗過參選今屆香港小姐Photo from 游嘉欣IG

同劇拍檔徐文浩開直播時透露有唔少游嘉欣嘅素顏照,不過喺IG都搵到佢嘅學生相。

可左右滑動看圖:

中三時嘅游嘉欣眼大大,同依家外貌相差不大,好青春好pure~

中三時嘅游嘉欣眼大大,好青春Photo from IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel