download HolidaySmart 假期日常 app
「木星合土星」即將出現!肉眼可見!錯過要等20年!出現時間/最佳觀賞地

「木星合土星」即將出現!肉眼可見!錯過要等20年!出現時間/最佳觀賞地

時事熱話 生活熱話
By Jennifer on 21 Dec 2020
Digital Editor

20年一遇天文現象「木星合土星」即將出現!今次兩星喺視覺上極為接近,係400年來最接近一次,而且用肉眼都觀察到,一文睇出現時間、如何分辨木星/土星、最佳觀賞地、直播連結。

每隔大約20年就會發生一次「木星合土星」,不過今次係400年來最接近一次!視覺上相距僅五分之一個月球大小。

每隔大約20年就會發生一次「木星合土星」Photo from NASA

#「木星合土星」出現時間

2020年「木星合土星」現象將於12月21日冬至嘅黃昏時候出現!觀賞時間為18:00~19:30(日落時間為17:45)。兩粒行星將於20:00後消失於地平線。

2020年「木星合土星」現象將於12月21日冬至嘅黃昏時候出現Photo from 香港太空館

#如何分辨木星/土星?

兩粒行星中,木星比較光(視星等為-2等),顏色偏黃,喺市區都見到;而土星相對較為暗淡(視星等為0.6等),而且位置位於木星嘅左上方或東方。

木星比較光(視星等為-2等),顏色偏黃,喺市區都見到Photo from 香港太空館

#最佳觀賞地

根據香港太空館,是次「木星合土星」嘅觀賞難易度為容易至中等,可以用肉眼或望遠鏡放大130至300倍觀賞。

西南偏西方向視野廣闊,可睇到地平線嘅地方就最好,例如尖沙嘴海旁望向中環。

最佳觀賞地為西南偏西方向視野廣闊,可睇到地平線嘅地方Photo from 香港太空館

#網上直播連結

唔想特登出門「追星」,留喺屋企都睇到呢個20年一遇嘅天文奇觀!因為太空館會同步直播。

土星Photo from 香港太空館

有天文學家相信,「木星合土星」呢個天文現象其實就係「聖誕之星」~下一次「木星合土星」會喺於2040年11月5日出現,屆時兩粒行星相距約為兩個月球大小。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel