download HolidaySmart 假期日常 app
TVB深夜重播《家好月圓》網民直指套劇晚晚嗌交好嘈:睇到血壓標高

TVB深夜重播《家好月圓》網民直指套劇晚晚嗌交好嘈:睇到血壓標高

生活熱話 電視電影 娛樂新聞
By Jennifer on 18 Jan 2021
Digital Editor

老戲骨李香琴離世,為悼念佢,TVB早前於深夜重播經典劇集《溏心風暴之家好月圓》,劇集當年收視高達50點。不過近日重播有網民就指頂唔順套劇日日都嗌交,尤其「嫲嫲」李香琴、同「Sa姨」關菊英,直指套劇「好嘈」,又表示睇完會「血壓標高」。

《溏心風暴之家好月圓》於2008年播出,係當時全港收視最高嘅劇集,而且喺《萬千星輝頒獎典禮2008》連奪8獎,包括「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等,成為大贏家。

《溏心風暴之家好月圓》於2008年播出,係當時全港收視最高嘅劇集Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

套戲係當年非常經典嘅劇集,不過依家睇返就有網民表示頂唔順,指《家好月圓》集集都要嗌交。

有網民表示頂唔順,指《家好月圓》集集都要嗌交Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

新播出一集,「嫲嫲」李香琴為逼一班孫仔孫女返屋企食飯,竟然絕食抗議。當「啞女阿慶」陳法拉用手語向佢解釋,佢又掩住隻耳唔肯聽,仲推開對方。

「嫲嫲」李香琴為逼一班孫仔孫女返屋企食飯,竟然絕食抗議Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

當「啞女阿慶」陳法拉用手語向佢解釋,「嫲嫲」李香琴又掩住隻耳唔肯聽,仲推開對方Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

李香琴喺電視劇中氣十足,成日都鬧人,有網友喺留言表示:「好嘈吵 煩死??」、又表示「這套戲看了血壓會標高。高血壓不可以看太多哈哈」

有網友喺留言表示:「好嘈吵 煩死??」、又表示「這套戲看了血壓會標高。高血壓不可以看太多哈哈」Photo from TVB

另外關菊英飾演嘅「Sa姨」亦成日挑撥離間,撩是鬥非,而且聲線好尖,網民指:「菊姐有d過火,有d作狀」

另外關菊英飾演嘅「Sa姨」亦成日挑撥離間,撩是鬥非Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

不過亦有網民指套戲每集都有高潮位,唔會嘈到一半就完,一定會由好人鬧返衰人轉頭,鬧到對方無聲出:「睇到好爽」

不過亦有網民指套戲每集都有高潮位,唔會嘈到一半就完,一定會由好人鬧返衰人轉頭,鬧到對方無聲出Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

有網民封套戲做「溏心風暴之家嘈屋閉」,表示套劇最大特點就係嗌交,唔想聽人鬧交應該唔好睇套劇。

睇Sa姨大戰嫲嫲:

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel