download HolidaySmart 假期日常 app
【財政預算案2021懶人包】「牛肉乾」罰款預算達10.24億創歷年新高 逾抄 310 萬張先達標!

【財政預算案2021懶人包】「牛肉乾」罰款預算達10.24億創歷年新高 逾抄 310 萬張先達標!

美食推介
By Celia on 25 Feb 2021
Digital Editor

尋日就係 2021/2022 年度財政預算案公布嘅大日子,唔少市民最關心嘅,當然係政府今年有無派糖,以及退稅、醫療各方面嘅重點,不過財政司司長陳茂波早前就已經講過今年將會「減糖減甜」,因此今年利得稅、薪俸稅及個人入息課稅寬免上限額度下調,加上冇派錢措施,取消公屋免租措施;而綜援及生果金則改為出多半個月津貼;「牛肉乾」罰款創新高;以及分期向 18 歲或以上市民發放電子消費券等等。

 2021/2022 年度財政預算案已經正式公布

減稅:

1) 寬減2021/22課稅年度100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅,上限1萬元
2) 寬減2021/22年度非住宅物業差餉,首兩季每戶每季5,000元為上限,其後兩季每戶每季2,000元為上限
3) 寬減2021/22年度住宅物業差餉,首兩季每戶每季 1,500元為上限、其後兩季每戶每季1,000元為上限

綜援及生果金津貼:

1) 額外發放半個月綜援、長者生活津貼、高齡津貼、傷殘津貼

綜援及生果金津貼出半糧

電子消費券:

1) 向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士,分期發放總額5,000元的電子消費券,鼓勵及帶動本地消費

醫療:

1) 增撥1億4,700萬元加強精神健康服務
2) 繼續與大學合作提升和增加醫療教學設施
3) 於未來兩年啟用2間地區康健中心,另有11區的「地區康健站」可於年內相繼開展服務
4) 繼續全力推進第一個十年醫院發展計劃,並積極籌備第二個十年醫院發展計劃

土地房屋:

1) 公營房屋:預計在2020/21年度起計的5年內,建屋量約為101 400個單位,包括超過70 000個公屋/綠置居單位,及超過30 000個資助出售單位
2) 私人住宅:預計2021年起計的5年內,每年平均落成量超過18 000個單位
3) 2021/22年度賣地計劃、鐵路物業發展、私人發展和重建項目的潛在住宅用地可提供約16 500個單位。另3幅商業用地預計可提供約48萬平方米商業樓面面積
4) 新發展區及正規劃的發展項目內,估計共有超過860公頃新界棕地可發展作房屋或其他土地用途
5) 研究把東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途,預計共可提供約5 800個私人房屋單位
6) 檢視約40幅有聯用潛力的「政府、機構或社區」用地,今年內提出具體發展建議
7) 在本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃,鼓勵工廈重建

罰款、沒收及罰金:

1) 俗稱「牛肉乾」嘅「定額罰款制度(交通違例事項)」預算破歷年新高,達 10.24 億港元,較去年(20/21年度)上升 14%,若以「最低消費」320 港元定額罰款計算,需抄超過310 萬張告票才能達標。

資料來源:財政預算案

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel