download HolidaySmart 假期日常 app
傳陳小春應采兒夫婦豪擲過百萬改名轉運!北上掘金賺人仔,身價達5億!

傳陳小春應采兒夫婦豪擲過百萬改名轉運!北上掘金賺人仔,身價達5億!

娛樂新聞
By Jennifer on 29 Oct 2021
Digital Editor

現年54歲嘅陳小春應采兒結婚超過10年,佢哋一家參加咗內地唔少綜藝節目,人氣勁高。近日有傳媒報道陳小春夫婦搵咗為羅子溢、楊茜堯改名嘅改名大師陳咢魁幫佢哋改名,更指已辦理好身份證等。

現年54歲嘅陳小春同應采兒結婚超過10年,佢哋一家參加咗內地唔少綜藝節目,人氣勁高。Photo from 陳小春微博

陳小春同兒子Jasper上《爸爸去哪兒》後人氣急升

陳小春同應采兒婚後育有陳胤捷(Jasper)、Hoho兩子,一家四口近年長居內地。陳小春同大仔Jasper參加《爸爸去哪兒》後人氣急升,真人騷一套接一套。

陳小春同大仔Jasper參加《爸爸去哪兒》後人氣急升,真人騷一套接一套。Photo from 應采兒微博

喺內哋唔准未成年小朋友出演真人騷節目後,陳小春同Jasper原本將再度出演嘅《爸爸去哪兒》第六季亦未能播出。不過陳小春最近參加《披荊斬棘的哥哥》,人氣再次急升。

陳小春最近參加《披荊斬棘的哥哥》,人氣再次急升。Photo from 應采兒微博

傳陳小春與老婆應采兒花過百萬改名轉運

喺內地賺唔到盤滿缽滿嘅陳小春同應采兒似乎對人生有更高追求。近日有報道指陳小春夫妻有見羅子溢(原名:羅仲謙)、楊茜堯(原名:楊怡)夫婦改名後事業、家庭都變得更好,亦打算效法。

羅子溢(原名:羅仲謙)、楊茜堯(原名:楊怡)夫婦改名後事業、家庭都變得更好Photo from 楊茜堯 IG

有指陳小春夫婦豪花過百萬,搵咗為羅子溢、楊茜堯改名嘅堪輿學家陳咢魁出手:陳小春(原名:陳小臻)改名做「陳泰銓」;原名丁文嘅應采兒則改名做「陳丁冉兒」,更指兩人已辦理好身份證等手續。

有指陳小春夫婦豪花過百萬,搵咗為羅子溢、楊茜堯改名嘅堪輿學家陳咢魁出手,陳小春(原名:陳小臻)改名做「陳泰銓」;原名丁文嘅應采兒則改名做「陳丁冉兒」Photo from 應采兒微博

陳小春夫婦近年北上掘金賺人仔

其實陳小春夫婦近年北上發展賺唔少,應采兒曾表示陳小春喺第一次約會帶佢去食牛腩麵,當時甚至仲要搭枱,但陳小春手上擁有唔少物業。

應采兒曾表示陳小春喺第一次約會帶佢去食牛腩麵,當時甚至仲要搭枱Photo from 芒果TV

陳小春手上擁有唔少物業。Photo from 陳小春微博

陳小春2012年花約$3,000萬買樓,之後再豪擲$7,000萬購入3,800呎相連單位,兩項物業已升值不少。

陳小春2012年花約$3,000萬買樓,之後再豪擲$7,000萬購入3,800呎相連單位,兩項物業已升值不少。Photo from 陳小春微博

陳小春參加《披荊斬棘的哥哥》等各種綜藝,料身家達5億

加上參演親子綜藝節目《爸爸去哪兒5》令佢哋一家人爆紅,綜藝邀請接踵而來,有傳其出演一集綜藝嘅身價高達180萬人民幣,保守估計陳小春身家已達5億!

參演親子綜藝節目《爸爸去哪兒5》令陳小春一家人爆紅,綜藝邀請接踵而來Photo from 陳小春微博

有傳其出演一集綜藝嘅身價高達180萬人民幣,保守估計陳小春身家已達5億!Photo from 陳小春微博

有內地網民表示不解:「賺的錢還不夠多嗎?」、「命這麼好了還改名字轉運?」,但亦有人認為佢哋本來都係用藝名,改下真名都無咩影響。

有內地網民對陳小春夫婦改名表示不解Photo from 微博

內地網民:「賺的錢還不夠多嗎?」Photo from 微博

內地網民:「命這麼好了還改名字轉運?」Photo from 微博

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

傳羅子溢楊茜堯夫婦花$40萬改名!否認為追仔!想帶旺事業、阻爛桃花?

3 Nov 2020

羅仲謙、楊怡夫婦喺女兒小珍珠半歲時宣佈改名為羅子溢、楊茜堯,佢哋表示係為咗家人更好,而羅子溢否認改名為追仔。有傳佢哋改名咗花$40萬,兩夫婦希望可以帶旺事業、阻爛桃花。

羅仲謙、楊怡夫婦出道多年,今年生下女兒小珍珠羅翊心。喺小珍珠半歲生日時,兩人宣佈為咗家人更好,決定改名為羅子溢、楊茜堯。

羅仲謙、楊怡夫婦出道多年,今年生下女兒小珍珠羅翊心Photo from 楊茜堯IG

小珍珠半歲生日時,兩人宣佈為咗家人更好,決定改名為羅子溢、楊茜堯。Photo from 楊茜堯IG

叫咗咁耐,相信好多觀眾都好難改口,佢哋表示:「無論叫咩名,我們依然係你們心目中的我們,未習慣唔緊要慢慢記慢慢改」

羅子溢、楊茜堯表示:「無論叫咩名,我們依然係你們心目中的我們,未習慣唔緊要慢慢記慢慢改」Photo from 楊茜堯IG

佢擔正嘅劇集《木棘証人》口碑唔錯,羅子溢喺劇中得知戴綠帽嘅片段令佢演技備受讚賞,事業似乎真係有變好。

羅子溢擔正嘅劇集《木棘証人》口碑唔錯,羅子溢喺劇中得知戴綠帽嘅片段令佢演技備受讚賞,事業似乎真係有變好。Photo from 羅子溢IG

有傳羅子溢楊茜堯搵嚟高人為佢哋改名,共花費$40萬!楊茜堯現時將重心放喺家庭,主力由羅子溢工作努力拍戲,希望改名後可隔絕老公周圍嘅爛桃花。

有傳羅子溢楊茜堯搵嚟高人為佢哋改名,共花費$40萬Photo from 楊茜堯IG

有指佢哋夫婦一齊改名係為咁追仔,但羅子溢否認,佢表示生仔呢啲隨緣,不過承認希望改名可以帶旺事業。

有指佢哋夫婦一齊改名係為咁追仔,但羅子溢否認,佢表示生仔呢啲隨緣,不過承認希望改名可以帶旺事業。Photo from 楊茜堯IG

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel