download HolidaySmart 假期日常 app
快速測試3大原因或導致假陰性!專家2大檢測建議!梁卓偉︰同時撩咽喉及鼻

快速測試3大原因或導致假陰性!專家2大檢測建議!梁卓偉︰同時撩咽喉及鼻

生活熱話 健康資訊
By Suki on 07 Mar 2022
Deputy Managing Editor

快速測試、Omicron潛伏期、假陰性、居家隔離、CE認證、全民檢測】第五波疫情嚴峻,政府承認快速測試陽性結果可當確診跟進,並預告將會推出自行申報平台。不少市民在家進行快速測試,但即使快速測試呈陰性也未必準確,原來有原因或導致「假陰性」,即睇專家提供2大檢測建議!

廣告
廣告

3大原因或有可能導致「假陰性」

1. Omicron潛伏期 病毒量不足

Omicron潛伏期中位數約3天,早期病毒量不足,在接觸病毒當日做快速抗原測試,測試結果未必準確。因此大多醫生及專家建議在進行過高風險活動後的大約3天才檢測,或有病徵的第1天做測試。

Omicron潛伏期中位數約3天,早期病毒量不足,在接觸病毒當日做快速抗原測試,測試結果未必準確。Photo from UrbanLife Health

2. 快速測試套裝認證+靈敏度

即使政府承認快速測試結果,亦要留意所使用的品牌是否獲港府認可;而且現時各大便利店、藥房皆有售測試包,宜挑選具有權威認證的測試套裝,亦可先行於政府網站查閱哪些牌子屬獲認可名單。而大家可留意測試套裝上所標簽的靈敏度,靈敏度愈高,呈假陰性機會就愈低。

醫生建議如有任何感冒病徵,最好自我隔離,再每天進行快速測試,同時亦要留意測試包的質素,如果擔心亦可進行深喉唾液檢測!Photo from Facebook@Cathy Lo KY

廣告
廣告

3. 測試套裝並非所有步驟相同

坊間現時有不同牌子的快速測試套裝,其測試步驟略有不同,記得要細閱指示,如留意採樣棒伸入鼻孔打圈幾多次、讀取結果的時間、滴多少溶液等,絕對要謹慎地進行。

坊間現時有不同牌子的快速測試套裝,其測試步驟略有不同,記得要細閱指示。Photo from 政府新聞網

2大專家建議做法:

1. 同時撩咽喉及鼻免假陰性

現時大部分快速抗原測試套裝為鼻咽式拭子,即是將採樣棒伸入鼻孔打圈後再進行測試。港大醫學院院長梁卓偉則建議應同時撩咽喉及鼻避免假陰性。他解釋指由於病毒大部分集中在咽喉,測試採樣同時撩咽喉及鼻是要提高敏感度。

做法為採樣時應該先撩喉,之後用同一支棒撩兩邊鼻。

做法為採樣時應該先撩喉,之後用同一支棒撩兩邊鼻。Photo from 《新冠病毒快速抗原檢測使用示範》影片截圖

2. 連續數天檢測免假陰性

中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾早前在電台訪問時亦表示,快速測試若呈陰性不一定安全,有可能市民病毒量低或剛受感染,建議要頻密檢測,而不是一次過使用不同牌子檢測。

有可能市民病毒量低或剛受感染,建議要頻密檢測,而不是一次過使用不同牌子檢測。Photo from UrbanLife Health

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel