download HolidaySmart 假期日常 app
少女為愛變做男人迎娶閨蜜 暗戀好姊妹11年 擺脫保守家庭勇敢示愛

少女為愛變做男人迎娶閨蜜 暗戀好姊妹11年 擺脫保守家庭勇敢示愛

生活熱話
By Cheryl on 13 May 2022
Digital Editor

能成為朋友總帶著愛!美國一名女生在中學時期已暗戀一名同性好友,但由於其家庭保守所以未有表白。後來,該女生決定去改變性別,並向多年好友示愛,最後兩人成功拉埋天窗,結成夫婦!

美國一名女子從小就愛上同性閨蜜,多年後覺得改變性別並向對方表白,最後兩人成功拉埋天窗!Photo from Aaron Capener FB

美國女生從小愛上同性好友

綜合外媒報道,26歲Kayla和25歲嘅Aaron Capener由中學開始已係閨蜜,佢哋當年只有14至15歲。

當年還是女兒身嘅Aaron與Kayla感情要好。Photo from Aaron Capener FB

而Aaron當年仍係一名女生,佢漸漸發現自己對Kayla嘅感情並非純友誼,但由於怕對方接受不了同性戀,而且自己家庭保守,所以佢決定將愛上好友嘅秘密埋藏於心。

Aaron青少年時候不敢向Kayla表露心意。Photo from Aaron Capener FB

性向不被保守家庭接受

Aaron來自一個保守家庭,而且非常虔誠,每周會去教會4次。佢表示自細已感覺到與別人不同,踏入青少年後嘅感覺更加強烈。後來佢發現,教會背景令佢從不認識LGBTQ+ 跨性別社區。

青少年時期嘅女生AaronPhoto from Aaron Capener FB

Aaron之後向父母出櫃,坦誠自己係女同性戀者,惟家人都不接受,只認為佢在祈禱方面不夠盡力,更強迫佢到教會向牧師禱告,企圖以此「治療」其性向。

Aaron嘅家庭未能接受起性取向。Photo from Aaron Capener FB

終決定要改變性別

到了16歲,Aaron獨自離家到其他城鎮居住,期間佢到快餐店打工維持生計。不久後,佢確認自己為「跨性別」,並進行了改變性別嘅程序。佢於2016年又再度返回家鄉。

Aaron決定改變性別。Photo from Aaron Capener FB

變成男生後向多年好友示愛

在出城期間,Aaron與Kayla一直保持聯絡,後者表示佢一直有關注Aaron嘅情況,也知道佢性別變了。回到家鄉後,Aaron和Kayla一起外出散步,前者在途中表白,以及親吻了對方。而Kayla都接受和回應了對方心意,自此,兩人就從好姊妹變成了戀人。

Kayla接受了Aaron心意~Photo from Aaron Capener FB

二人由朋友變成情侶。Photo from Aaron Capener FB

非常恩愛~Photo from Aaron Capener FB

有情人終成眷屬

之後二人決定結婚,並在去年步入禮堂。Kayla坦言,雙方一直都有著比友誼更深厚嘅感情,只係小時候還未懂得搞清狀況。佢續稱,呢段關係係建基於友誼,所以非常穩固,而且,無論Aaron係咩性別,佢嘅行為舉止都不變,所以性別為何都唔會影響關係。

兩人在去年結成夫婦。Photo from Aaron Capener FB

非常sweet~Photo from Aaron Capener FB

Aaron也表示能夠娶Kayla為妻簡直係夢想成真,亦指對方嘅心意代表著無條件嘅愛。

Kayla指,無論Aaron性別係咩都唔會改變對佢嘅愛。Photo from Aaron Capener FB

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel