download HolidaySmart 假期日常 app
葛斯齊再爆證據,張穎穎正印上身食住汪小菲!汪小菲被狂鬧認低威

葛斯齊再爆證據,張穎穎正印上身食住汪小菲!汪小菲被狂鬧認低威

娛樂新聞
By Jennifer on 03 Jun 2022
Digital Editor

台灣娛記葛斯齊再度爆料晒汪小菲婚內偷食張穎穎嘅證據,佢公開兩人於一個11人群組嘅對話截圖,張穎穎疑不滿汪小菲同其他女人來往狂鬧佢,汪小菲則立即認錯,指以後唔會再搵其他女士。

台灣娛記葛斯齊再度爆料晒汪小菲婚內偷食張穎穎嘅證據

葛斯齊爆汪小菲曾與張穎穎有BB

葛斯齊之前公開咗汪小菲同唔同女性嘅親密照,踢爆佢未同大S離婚親已經多次偷食。葛斯齊又指汪小菲曾推跌懷孕9個月嘅大S,令黑人都睇唔過眼出手。佢仲暗示汪小菲與新歡張穎穎曾經有BB。

葛斯齊之前公開咗汪小菲同唔同女性嘅親密照,踢爆佢未同大S離婚親已經多次偷食。

其後有內地傳媒公開疑似張穎穎同汪小菲嘅對話紀錄,張穎穎主動提出唔要BB,汪小菲極力挽留,承諾:「老公一定會好好疼愛你的,放心吧!孩子的事情我們好好商量。」而根據對話,截圖方明顯係張穎穎,有網民質疑張穎穎主動向傳媒爆料。

有內地傳媒公開疑似張穎穎同汪小菲嘅對話紀錄,張穎穎主動提出唔要BB,汪小菲極力挽留

汪小菲送張穎穎2層樓、豪車

葛斯齊爆料之路未見停止,佢再開直播但稱因「技術問題」,改為上傳影片。佢公開幾張對話cap圖,張穎穎向汪小菲表示想買樓同車畀媽媽,之後又表示「倆套打通」,汪小菲完全無托手踭,豪爽回應:「買,老公給買,孝順我丈母娘」,但當時佢仲未離婚,正牌丈母娘應該係大S媽媽先啱。

張穎穎向汪小菲表示想想樓同車畀媽媽,之後又表示「倆套打通」

汪小菲完全無托手踭,豪爽回應:「買,老公給買,孝順我丈母娘」

張穎穎更順便幫父母買兩個車位、又問汪小菲攞550萬人民幣:「沒問題的話,用你的卡順便把貸款還了」,汪小菲肉麻回覆:「寶寶想怎樣,就怎樣」,盡顯愛「第三者」之情。

張穎穎更順便幫父母買兩個車位、又問汪小菲攞550萬人民幣:「沒問題的話,用你的卡順便把貸款還了」,汪小菲肉麻回覆

張穎穎於好友群狂鬧汪小菲,汪小菲完全「被食住」

葛斯齊再公開張穎穎同汪小菲於一個11人群組內嗌交過程,原來張穎穎疑不滿汪小菲同其他女人來往,於是刪除汪小菲好友,汪小菲搵唔到張穎穎,唯有去好友群與張穎穎對話。

張穎穎疑不滿汪小菲同其他女人來往,於是刪除汪小菲好友,汪小菲搵唔到張穎穎,唯有去好友群與張穎穎對話。

張穎穎情緒十分激動,狂鬧汪小菲,當中更夾離粗言,直指同咗汪小菲一齊之後自己傷身體、傷心難過,而汪小菲就一直認錯,又解釋只係打高爾夫球時同兩個女生食飯。

張穎穎情緒十分激動,狂鬧汪小菲

汪小菲就一直認錯,又解釋只係打高爾夫球時同兩個女生食飯。

但張穎穎不依不饒,汪小菲終於喺好友面前向張穎穎認低威:「我當著所有我愛的、希望我好的朋友,我這輩子再也不和任何不認識嘅女人聯繫了」,務求氹返張穎穎。

張穎穎不依不饒,汪小菲終於喺好友面前向張穎穎認低威

汪小菲:「我當著所有我愛的、希望我好的朋友,我這輩子再也不和任何不認識嘅女人聯繫了」

再有新歡「小禹」出現?

葛斯齊指汪小菲曾經轉帳8萬人民幣畀一個叫「小禹」嘅女生,更公開小禹真容以及汪小菲嘅轉帳單,小禹更承認收過汪小菲錢,但就表示係「純友情來往」。

葛斯齊指汪小菲曾經轉帳8萬人民幣畀一個叫「小禹」嘅女生

小禹真容公開

汪小菲嘅轉帳單

小禹承認收過汪小菲錢,但就表示係「純友情來往」。

汪小菲之前曾稱會放棄追究葛斯齊,呢件事爆出後,外界基本認定汪小菲婚內偷食,密會對象雖然眾多,但張穎穎似乎係唯一「成功上位」嘅女性。有網友指張穎穎極有可能有爆料人,佢唔止從汪小菲到獲得北京兩層樓、價值200萬豪車、現金轉帳等,而且汪小菲每次都被佢鬧又唔敢駁嘴,做第三者做到好似正印咁!

有網友指張穎穎極有可能有爆料人,佢唔止從汪小菲到獲得北京兩層樓、價值200萬豪車、現金轉帳等,而且汪小菲每次都被佢鬧又唔敢駁嘴,做第三者做到好似正印咁!

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

葛斯齊直播全紀錄!多位藝人齊上微博熱搜,汪小菲推懷孕9個月大S?

1 Jun 2022

台灣資深娛記「葛斯齊」直播公開照片鐵證大爆汪小菲婚內偷食,仲指佢推懷孕9個月大S落地令黑人忍唔住出手。另外佢又提到林俊傑緋聞,指自己手持相關證據,佢直播令相關人員全部登上微博熱搜!

台灣資深娛記「葛斯齊」直播公開照片鐵證大爆汪小菲婚內偷食

葛斯齊斥汪小菲偷食,汪小菲突發微博向大S道歉

早前葛斯齊喺Facebook公開汪小菲疑似喺酒吧同女生擁抱嘅相片,更直指汪小菲婚內偷食,汪小菲雖表示自己飲多咗先會失態,但就否認有偷食,仲強硬表示葛斯齊所言係子虛烏有,已交由律師處理。

早前葛斯齊喺Facebook公開汪小菲疑似喺酒吧同女生擁抱嘅相片,更直指汪小菲婚內偷食

汪小菲雖表示自己飲多咗先會失態,但就否認有偷食,仲強硬表示葛斯齊所言係子虛烏有,已交由律師處理。

葛斯齊亦正面反擊,指手上有大量證據,仲話會開直播公開相片,力斥汪小菲未同大S離婚就同5位女性有關係。而汪小菲喺直播開始前突然於微博發文認錯,表示以後唔會再打擾熙媛生活。有網民發現佢連日嚟發文先係稱呼大S做「S」,之後再發文指大S食藥就用「徐熙媛」稱呼再秒刪貼文,最新嘅道歉文佢又稱大S為「熙媛」,可見佢求和之心十分強烈。

葛斯齊亦正面反擊,指手上有大量證據,仲話會開直播公開相片

汪小菲喺直播開始前突然於微博發文認錯,表示以後唔會再打擾熙媛生活。

汪小菲發文指大S食藥就用「徐熙媛」稱呼再秒刪貼文

最新嘅道歉文汪小菲又稱大S為「熙媛」

葛斯齊公開3張相力證汪小菲婚內偷食

不過汪小菲道歉未能阻止葛斯齊繼續爆料,佢準時直播,更公開3張照片,相中男主角都係汪小菲,而女主角雖然打咗格但仍睇得出分別係唔同女士。佢哋同汪小菲表現親密,葛斯齊指其中一張雪茄照拍攝地係汪小菲同大S嘅婚房內,同場嘅仲有汪小菲嘅司機,可見佢與相關女子嘅關係並未嚴格保密。

3張照片男主角都係汪小菲,而女主角雖然打咗格但仍睇得出分別係唔同女士。

照片拍攝於KTV,相中女子同汪小菲表現親密

葛斯齊指其中一張雪茄照拍攝地係汪小菲同大S嘅婚房內,同場嘅仲有汪小菲嘅司機

汪小菲推跌懷孕9個月大S?

葛斯齊又指汪小菲同大S曾因產檢之事起爭執,小S勤交時被汪小菲推跌,大S為保護妹妹要求汪小菲道歉,點知汪小菲竟將懷孕9個月嘅大S推落地,當時同場仲有黑人范范夫婦,黑人睇唔過眼出手,而范范亦嚇到尖叫。

葛斯齊又指汪小菲同大S曾因產檢之事起爭執,小S勤交時被汪小菲推跌,大S為保護妹妹要求汪小菲道歉,點知汪小菲竟將懷孕9個月嘅大S推落地

同場仲有黑人范范夫婦,黑人睇唔過眼出手,而范范亦嚇到尖叫。

汪小菲與大S離婚前新歡張穎穎曾懷孕?

葛斯齊仲暗示汪小菲新歡張穎穎曾有一個小孩,最終無要到但汪小菲就送咗兩層樓同名車畀張穎穎。對於有關爆料,汪小菲僅稱希望呢啲事唔好波及無辜人士,但對偷食、推孕妻等事未有承認或否認。內地傳媒公開疑似張穎穎同汪小菲嘅對話紀錄,張穎穎主動提出唔要小孩,汪小菲話:「老公一定會好好疼愛你的,放心吧!孩子的事情我們好好商量。」而有關對話發生時,汪小菲仲未同大S離婚。

葛斯齊仲暗示汪小菲新歡張穎穎曾有一個小孩,最終無要到但汪小菲就送咗兩層樓畀張穎穎。

汪小菲僅稱希望呢啲事唔好波及無辜人士,但對偷食、推孕妻等事未有承認或否認。

內地傳媒公開疑似張穎穎同汪小菲嘅對話紀錄

張穎穎主動提出唔要小孩,汪小菲話:「老公一定會好好疼愛你的,放心吧!孩子的事情我們好好商量。」

有關對話發生時,汪小菲仲未同大S離婚。

葛斯齊稱手持林俊傑緋聞證據

除咗汪小菲之外,葛斯齊亦表示手上有林俊傑緋聞嘅證據,令「林俊傑 套房」超越「汪小菲 照片」登上熱搜第一。翻查資料,2016年台灣曾有一位吳姓女子疑與閨蜜因「林」姓男子爭執而輕生,有指「林」姓男子就係歌手林俊傑。

除咗汪小菲之外,葛斯齊亦表示手上有林俊傑緋聞嘅證據,令「林俊傑 套房」超越「汪小菲 照片」登上熱搜第一。

翻查資料,2016年台灣曾有一位吳姓女子疑與閨蜜因「林」姓男子爭執而輕生,有指「林」姓男子就係歌手林俊傑。

當年報道稱閨蜜發現事主有喺「林」姓男子家中自拍嘅相片,閨蜜更將相片複製帶走,而事主因為被閨蜜冷言冷語傷害,又擔心同「林」姓男子關係曝光,最終選擇走上不歸路。

當年報道稱閨蜜發現事主有喺「林」姓男子家中自拍嘅相片

「林俊傑 套房」成為熱搜後,林俊傑經理人公司隨即發聲明回應,不過葛斯齊亦表現冷淡,佢喺Facebook回覆稱:「本來就是事實,也上過新聞,這有什麼好解釋」,另外佢喺直播中又提到曾經相隔3日喺日本酒店遇到迪麗熱巴同鹿晗,令佢哋亦一同登上熱搜。

「林俊傑 套房」成為熱搜後,林俊傑經理人公司隨即發聲明回應

葛斯齊亦表現冷淡,佢喺Facebook回覆稱:「本來就是事實,也上過新聞,這有什麼好解釋」

另外葛斯齊喺直播中又提到曾經相隔3日喺日本酒店遇到迪麗熱巴同鹿晗

葛斯齊Facebook回應爆料真相

葛斯齊喺Facebook發文回應林俊傑同鹿晗迪麗熱巴嘅爆料,佢表示無講過熱巴同鹿晗一齊出遊日本,稱佢哋前後差3日,只係咁啱分別巧遇兩人喺同一酒店進出。至於林俊傑,葛斯齊則稱:「那些上過社會版面的事情,我們就交由世人去判斷」,不過喺爆料直播中葛斯齊就指自己仲有影片,下星期同樣時間會再開直播。

葛斯齊喺Facebook發文回應林俊傑同鹿晗迪麗熱巴嘅爆料

至於林俊傑,葛斯齊則稱:「那些上過社會版面的事情,我們就交由世人去判斷」

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel