download HolidaySmart 假期日常 app
好似一塊塊天藍色寶石!墨西哥依山而建火山溫泉池~一邊浸一邊欣賞絕美風景!

好似一塊塊天藍色寶石!墨西哥依山而建火山溫泉池~一邊浸一邊欣賞絕美風景!

玩樂體驗
By vivian on 31 Jul 2017

墨西哥城係一個有豐富溫泉資源既地方,其中最正就係呢個Grutas Tolantongo,係一個位於高山峽谷中既溫泉河,一個個溫泉池就好似藍色寶石咁樣鑲係山邊,好靚呀!

溫泉池係依鹽山壁而建,溫泉池係一個一個環繞住山頭,十分壯觀,從高處睇就好似一幅畫咁靚!

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

溫泉水呈現清澈既藍綠色,係來自附近火山天然既泉水,一邊浸溫泉可以一邊欣賞周圍既風景!溫泉水從上往下流,同周圍既小瀑布、山水融為一體。

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

附近有山洞、隧道既活動,有興趣既旅客浸完溫泉可以去玩下~
Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

溫泉位於北約200公里伊達爾戈州(Hidalgo)伊斯米基爾潘市(Ixmiquilpan)附近,所在既梅斯基塔爾山谷位於跨墨西哥火山帶內。

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

據報導,岩洞裏面既水溫係35-40度之間,河水溫度就係大概20度,溫泉水夾雜左大量礦物鹽,係太陽下會呈現出好靚既寶藍色,成個山谷裏面,温泉洞,温泉池,温泉河,温泉瀑布,好似人間仙境咁呀!

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

Grutas Tolantongo Photo from Grutas Tolantongo

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel