download HolidaySmart 假期日常 app
Disney+訂戶首超越Netflix!登全球串流平台龍頭!即時宣布12月加價38%!平價版含廣告!

Disney+訂戶首超越Netflix!登全球串流平台龍頭!即時宣布12月加價38%!平價版含廣告!

生活熱話 電視電影
By Haitaeng on 12 Aug 2022
Digital Editor

全球影視娛樂串流平台的龍頭大風吹!Disney(迪士尼)日前公布旗下串流平台全球總用戶人數達2.21億,正式超越Netflix成為全球最大影音串流平台!不過,Disney立即宣布調整月費價格,漲幅仲高達38%!?香港Disney+有冇份?

Disney宣布旗下串流平台表現出色,全球總訂閲用戶達2.21億!Photo from Disney+

#首次成為全球最大串流平台

Disney日前公布最新一季財政報告,旗下串流服務平台表現出色,Disney+全球總用超過1.52億;ESPN+用戶達2,280萬;Hulu用戶為4,620萬。Disney三大平台總付費用戶共達2.2110億,首次超越Netflix早前公布的2.2067億,正式取代Netflix成為全球最大的串流平台!

Disney的全球總訂閲用戶首次超越Netflix,登上全球串流平台龍頭!Photo from Netflix

#即時宣布年尾調整月費

不過,雖然串流平台的總訂閲用戶人數有所增長,成功震撼對手,Disney卻立即宣布調整月費價格計劃,並於12月8日在美國地區開始實行。Disney+會分為有廣告版及無廣告版兩種訂閲方式,但兩者可以觀看的影片内容沒有差別。

Disney宣布今年12月調整串流平台的月費價格~Photo from Disney+

#平價Plan含廣告

如果想繼續保留現價,即以月費7.99美元觀看Disney+的串流服務,可選擇含有廣告的「Disney+ Basic」平價Plan。據悉有廣告版會以每小時4分鐘頻率投放廣告,有15秒及30秒的規格,但日後可能會再增加。

平價Plan維持現有月費價格7.99美元(約62.6港元),但含有廣告。Photo from Disney+

#無廣告版月費加價達38%

至於想無廣告觀看所有影片内容,用戶則須訂閲較貴價的「Disney+ Premium」高級Plan,但月費會由目前的7.99美元(約62.6港元)增至10.99美元(約86.2港元),增幅高達38%,是Disney服務平台自2019年推出以來最大的一次升幅。另外,Hulu及ESPN+亦會調賬月費價格~

唔想有廣告,可揀高級Plan,月費價格為10.99美元(約86.2港元),漲幅高達38%!Photo from Disney+

#美國地區率先推行加價

這次的月費加價計劃現時只限於美國方面的Disney+用戶,暫時未知其他地區包括香港,會否跟進調整月費價格。香港Disney+現時的月費為73港元,如果同樣加幅38%,加價後的月費逾100港元!

美國Disney+於12月率先推行加價計劃,但暫時未知香港Disney+日後會否跟進新政策~Photo from 官方圖片

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel