download HolidaySmart 假期日常 app
尖沙咀栢麗大道起死回生 擬變身「美食街」!有齊Cafe+自助餐廳

尖沙咀栢麗大道起死回生 擬變身「美食街」!有齊Cafe+自助餐廳

香港好去處 時事熱話 生活熱話
By Meko on 20 Oct 2022
Reporter/ Anchor

曾經風光一時的尖沙咀栢麗購物大道,過往因公契限制,不容許經營飲食行業,現時舖位主要都是電器、珠寶、服裝等商戶,不過近年因為遊客大幅減少,加上疫情關係,多間舖頭已經轉手幾回,甚至結業後一直丟空,業主立案法團今年年中曾向城規會申請,將大道一帶的部份舖位改用作「食肆」,最近有關申請獲批准通過,不久將來又多個美食集中地!

尖沙咀栢麗購物大道變身美食街

尖沙咀栢麗購物大道是不少遊客來港必到勝地之一,過往因公契限制,不容許經營飲食行業,所以現時舖位主要都是電器、珠寶、服裝等商戶,不過因為疫情關係遊客大幅減少,多間舖頭已經關門大吉或轉手幾回,有見及此,業主立案法團今年年中曾向城規會申請,將大道一帶的部份舖位改用作「食肆」及「商店及服務行業」,擬設自助餐廳、咖啡室及茶室等,最近有關申請獲有附帶條件下批准通過,屆時栢麗大道將將會變身成美食大道。

尖沙咀栢麗購物大道是不少遊客來港必到勝地之一,過往因公契限制,不容許經營飲食行業,所以現時舖位主要都是電器、珠寶、服裝等商戶,不過因為疫情關係遊客大幅減少,多間舖頭已經關門大吉或轉手幾回,有見及此,業主立案法團今年年中曾向城規會申請,將大道一帶的部份舖位改用作「食肆」及「商店及服務行業」,擬設自助餐廳、咖啡室及茶室等,最近有關申請獲有附帶條件下批准通過,屆時栢麗大道將將會變身成美食大道。Photo from BusinessFocus

擬設自助餐廳、咖啡室及茶室等

如果有行經栢麗大道,便會發現附近一帶會有不少樹木,規劃署指今次栢麗大道改劃並沒有增加額外面積用途,大道上方的屋頂花園、周邊樹木及景觀均不會受影響,而根據文件顯示,栢麗大道地下及一樓將作食肆、商店及服務行業用途,同時計劃建議「食肆」用途設置不超過五成總樓面面積限制,相信栢麗購物大道一帶的成齡樹將會繼續保留。

如果有行經栢麗大道,便會發現附近一帶會有不少樹木,規劃署指今次栢麗大道改劃並沒有增加額外面積用途,大道上方的屋頂花園、周邊樹木及景觀均不會受影響,而根據文件顯示,栢麗大道地下及一樓將作食肆、商店及服務行業用途,同時計劃建議「食肆」用途設置不超過五成總樓面面積限制,相信栢麗購物大道一帶的成齡樹將會繼續保留。Photo from 城市規劃委員會

更多【香港好去處】請按此

相關文章:

相關文章:

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel