download HolidaySmart 假期日常 app
荃灣至屯門全新臨海單車徑!2.5小時直踩入掃管笏!飽覽青馬大橋+汀九橋

荃灣至屯門全新臨海單車徑!2.5小時直踩入掃管笏!飽覽青馬大橋+汀九橋

香港好去處
By Meko on 26 Oct 2022
Reporter/ Anchor

繼去年開放荃灣海濱段單車徑後,「新界單車徑網絡」再有擴充消息,政府正計劃推展「新界單車徑網絡」餘下單車徑路段,將會由荃灣灣景花園一帶連接至屯門掃管笏,興建達22公里長的單車徑,再銜接現有「新界單車徑網絡」,貫通整個新界區,各位單車迷要繼續期待!

廣告
廣告

「新界單車徑網絡」

近年政府大力發展新界一帶的單車徑,旨在建立一個貫通新界東西的單車徑網絡,並分不同階段推出及對公眾開放。整個網絡全長約82公里,其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已經貫通;而長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線,其中2.3公里的荃灣海濱段亦已於去年7月開通,目前尚未建成,還有共長約22公里的最後路段,包括由荃灣灣景花園至掃管笏段及屯門至掃管笏段。

近年政府大力發展新界一帶的單車徑,旨在建立一個貫通新界東西的單車徑網絡,並分不同階段推出及對公眾開放。整個網絡全長約82公里,其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已經貫通。Photo from 發展局

荃灣至掃管笏擬建22公里單車徑

政府最近就宣布將會分階段推展「新界單車徑網絡」餘下的路段,路段將分為兩大部分,包括長約17公里的荃灣灣景花園至屯門掃管笏路段,以及長約3公里的屯門至掃管笏路段,全長約22公里,路線慢慢踩大約2.5小時即可直達屯門,沿途更有不少景點,包括獲評為三級歷史建築的白樓,亦可眺望汀九橋、青馬大橋等景色,計劃現正進行公眾諮詢,並將於2023年向立法會申請撥款。不過土木工程拓展署提及,由於荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的環境限制比較複雜,部份單車徑將以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。

政府最近就宣布將會分階段推展「新界單車徑網絡」餘下的路段,路段將分為兩大部分,包括長約17公里的荃灣灣景花園至屯門掃管笏路段,以及長約3公里的屯門至掃管笏路段,全長約22公里,路線慢慢踩大約2.5小時即可直達屯門,沿途更有不少景點,包括獲評為三級歷史建築的白樓,亦可眺望汀九橋、青馬大橋等景色。Photo from 發展局

直通屯門 貫通新界各區

預計兩部份單車徑落成後,將會連接現已對公眾開放的荃灣海濱段,並再接通「新界單車徑網絡」其餘路段,如果荃灣至屯門路徑開通後,新界將會有4個單車路段,全長約82公里,貫通馬鞍山、沙田、大埔、粉嶺、上水、元朗、屯門及荃灣,而路段大部分均為沿海路線,做運動之餘亦可欣賞沿途風景!

預計兩部份單車徑落成後,將會連接現已對公眾開放的荃灣海濱段,並再接通「新界單車徑網絡」其餘路段,如果荃灣至屯門路徑開通後,新界將會有4個單車路段,全長約82公里,貫通馬鞍山、沙田、大埔、粉嶺、上水、元朗、屯門及荃灣,而路段大部分均為沿海路線,做運動之餘亦可欣賞沿途風景!Photo from 發展局

更多【香港好去處】請按此

相關文章:

相關文章:

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel