download HolidaySmart 假期日常 app
蘇民峰2023兔年12生肖運程!桃花運、財運最旺生肖公開,犯太歲要如何化解?!

蘇民峰2023兔年12生肖運程!桃花運、財運最旺生肖公開,犯太歲要如何化解?!

時事熱話 生活教學
By Jennifer on 13 Jan 2023
Digital Editor

今年係2023癸卯兔年,新一年睇睇自己運程,今年屬兔、雞、鼠、龍、馬嘅朋友犯太歲,可以睇下化解方法。而蘇民峰師傅亦喺Facebook上分享12生肖嘅兔年運程,大家可以參考下~

蘇民峰師傅亦喺Facebook上分享12生肖嘅兔年運程Photo from 蘇民峰網站

2023癸卯兔年屬兔運程

屬兔嘅朋友仔今年係本命年,不過犯太歲。今年屬兔人士容易悲觀有負面情緒,而且容易受傷,可於農歷2月外出旅行散心,或捐血、洗牙化解。另外犯太歲易有感情、事業、住屋變化,不過師傅表示有新機會可以放膽嘗試。

屬兔嘅朋友仔今年係本命年,不過犯太歲。今年屬兔人士容易悲觀有負面情緒,而且容易受傷Photo from 姜濤IG

2023癸卯兔年屬龍運程

屬龍嘅今年易有事非,但影響不大,喺健康方面要多留意皮膚、腸胃問題。今年屬龍嘅朋友桃花運只屬一般,感情方面難有突破,但財運卻不錯,有男貴人相助,包括男上司、同事、下屬等。

屬龍人士今年財運不錯,有男貴人相助Photo from G-Dragon IG

2023癸卯兔年屬蛇運程

屬蛇嘅朋友今年都無咩突破,師傅表示「宜守不宜攻」,但可多試試新轉變,包括轉工、去下旅行,有機會去外地公幹嘅都可以一試。師傅稱屬蛇嘅朋友仔今年雖然無凶星,但樣樣都要靠自己。

屬蛇嘅朋友今年都無咩突破,師傅表示「宜守不宜攻」Photo from TVB

2023癸卯兔年屬馬運程

桃花運喺12生肖中排第二!有另一半嘅或會婚嫁;單身人士則可以結識異性。事業方面亦相當不錯,人緣好得嚟更有女貴人相助,包括上司、下屬、同事,師傅指屬馬人士今年異性緣佳!

屬馬人士事業方面相當不錯,人緣好得嚟更有女貴人相助Photo from TVB

2023癸卯兔年屬羊運程

屬羊嘅今年財運排第二,不過凶星最多,易有人事不和,甚至惹官非。另外手腳卻易有損傷,可於農曆6月、12月捐血或洗牙化解。屬羊朋友今年容易心情孤獨、唔開朗。

屬羊嘅今年財運排第二Photo from 陳凱琳IG

2023癸卯兔年屬猴運程

屬猴今年桃花運排第六,單身人士或未有新戀情,另外財運亦排第八,容易因朋友而破財,師傅建議可以自行花一筆錢化解。師傅亦指屬猴朋友今年會有「暗中貴人」。

屬猴朋友今年會有「暗中貴人」。Photo from Jer IG

2023癸卯兔年屬雞運程

屬雞人士2023年有變化之象,可能會搬屋或者買樓。喺感情方面更特別易有變化,結婚、懷孕、分手等都屬於「變化」,單身朋友仔則有機會發展新戀情。健康方面要小心腰。

屬雞人士2023年有變化之象,可能會搬屋或者買樓。Photo from Ian IG

2023癸卯兔年屬狗運程

屬狗2023年財運喺12生肖中排第一!加上有貴人相助,自僱人士或做生意嘅朋友財運幫助最大。至於桃花運方面,單身人士機會不大,但有另一半嘅感情會好穩定,甚至有結婚機會。

屬狗朋友仔2023年財運喺12生肖中排第一Photo from Jackson IG

2023癸卯兔年屬豬運程

屬豬朋友仔今年各方面都屬於中游,人緣唔錯,師傅稱「自僱人士睇高一線」,打工仔即使忙碌亦未必有得加人工。

屬豬朋友仔今年各方面都屬於中游,人緣唔錯Photo from Anson Lo IG

2023癸卯兔年屬鼠運程

今年屬鼠人士桃花運最好,但都係「霧水姻緣」多,好可能係易聚易散嘅緣份。另外師傅表示屬鼠人士今年會好多面對面嗌交,喺事業發展方面自己做生意嘅朋友會多勞多得,但打工仔則未必會有好大回報。

今年屬鼠人士桃花運最好Photo from MC IG

2023癸卯兔年屬牛運程

屬牛嘅單身朋友仔要把握一月份嘅機會,今年財運不錯,親力親為易加人工,更有機會迎嚟升職!不過師傅提醒今年屬牛人士易發脾氣,無咩耐性。

屬牛人士今年財運不錯,親力親為易加人工,更有機會迎嚟升職!Photo from 劉穎鏇IG

2023癸卯兔年屬虎運程

屬虎嘅朋友今年多數會遇短暫桃花,事業方面有地位提升嘅機會,但要小心人事不和,師傅指可於西南位置放一杯水,或東南位放粉紅色物件化解。另外今件要注意易有失物問題,健議小心保管銀包、鎖匙、手機等小物件。健康方面則易有小病痛。

屬虎嘅朋友今年多數會遇短暫桃花,事業方面有地位提升嘅機會,但要小心人事不和Photo from Kayan9896

資料授權:蘇民峰師傅

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel