download HolidaySmart 假期日常 app
張學潤離世|Nel Nel2日前直播已顯露端倪?!最後一句說話令人心痛

張學潤離世|Nel Nel2日前直播已顯露端倪?!最後一句說話令人心痛

娛樂新聞
By Jennifer on 19 May 2023
Digital Editor

形象指導Nel Nel(張學潤)突然離世,終年59歲,唔少好友都大感突然。有指佢事先仍如常與朋友食飯,未有任何徵兆。Nel Nel於離世2日前曾開直播,當時佢面色正常,但喺成個直播中似乎亦顯出端倪。

形象指導Nel Nel(張學潤)突然離世,終年59歲

Nel Nel(張學潤)係香港著名嘅形象指導及服裝造型設計師,佢曾經為天王郭富城、陳慧嫻、陳小春、湯寶如、關淑怡等藝人擔任形象顧問,佢亦有參與幕前工作,曾出演多達50幾部電影,又擔任過節目主持同參演舞台劇,演出經驗相當豐富。

Nel Nel(張學潤)係香港著名嘅形象指導及服裝造型設計師,佢曾經為天王郭富城、陳慧嫻、陳小春、湯寶如、關淑怡等藝人擔任形象顧問

Nel Nel曾出演多達50幾部電影,又擔任過節目主持同參演舞台劇

近年佢雖然少喺幕前出現,亦移居內地,但仍同一眾圈中好友保持聯絡,平時都會開直播,佢喺內地亦開設抖音帳號,又加入直播帶貨行列。

近年佢雖然少喺幕前出現,亦移居內地,但仍同一眾圈中好友保持聯絡

對於傳出離世消息,令佢嘅好友大感震驚,有指佢因為財政困難而選擇輕生,好友肥媽就指佢聽聞Nel Nel喺內地工作但又收唔到錢,佢嘆息道:「錢算得係咩啫!」肥媽表示Nel Nel只要打畀佢,佢一定會幫忙,可惜近年少聯絡,Nel Nel可能唔好意思開口。

對於傳出離世消息,令佢嘅好友大感震驚,有指佢因為財政困難而選擇輕生

好友肥媽就指佢聽聞Nel Nel喺內地工作但又收唔到錢

其實Nel Nel喺月初曾回港出席十大中文金曲頒獎典禮,當時亦有與多位圈中人合照,而最先發現Nel Nel出事嘅羅霖亦表示喺Nel Nel離世前一日兩人曾一齊食飯,但Nel Nel翌日未有上班,加上打電話唔接,屋企門又反鎖,最終報警開門後發現Nel Nel已離世。

Nel Nel喺月初曾回港出席十大中文金曲頒獎典禮

最先發現Nel Nel出事嘅羅霖亦表示喺Nel Nel離世前一日兩人曾一齊食飯

由於Nel Nel生前仍然如常與好友見面,因此佢嘅離世令唔少好友大感突然,亦難以接受,除咗一班圈中人難掩悲傷之外,早已退出娛樂圈,最近飛澳洲讀短期課程嘅Cammi亦喺IG Story打上「Rip」悼念。

早已退出娛樂圈,最近飛澳洲讀短期課程嘅Cammi亦喺IG Story打上「Rip」悼念。

Nel Nel最後一次公開露面係離世前2日,佢與陸詩韻等開直播,當時Nel Nel面色如常,但一向有做開直播嘅佢當日甚少發言,表現沉默,而且神情呆滯,不過於直播結尾Nel Nel有表示:「我哋下個禮拜二再同大家見面!」估唔到呢一次竟然係永別。

Nel Nel最後一次公開露面係離世前2日

一向有做開直播嘅佢當日甚少發言,表現沉默,而且神情呆滯

於直播結尾Nel Nel有表示:「我哋下個禮拜二再同大家見面!」估唔到呢一次竟然係永別。

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel