download HolidaySmart 假期日常 app
池美麗日本與出租男友約會!獲拖手、喂食服務,指對方靚仔啲更好

池美麗日本與出租男友約會!獲拖手、喂食服務,指對方靚仔啲更好

娛樂新聞 APP限定內容!
By Jennifer on 14 Jul 2023
Digital Editor

愛回家之開心速遞》飾「池美麗」嘅鍾凱琪本身係一名日語老師,佢近日喺IG公開與出租男友嘅一日約會!佢表示自己好想體驗下出租男友嘅服務,而約會期間出租男友更同鍾凱琪拖手,又喂佢食芭菲,十分甜蜜!

《愛回家之開心速遞》飾「池美麗」嘅鍾凱琪本身係一名日語老師Photo from TVB

愛回家「池美麗」鍾凱琪本身係全職日語老師