download HolidaySmart 假期日常 app
世界雞蛋日!食雞蛋都可以睇性格?鍾意咩煮法嘅雞蛋 睇你到底係咩人!

世界雞蛋日!食雞蛋都可以睇性格?鍾意咩煮法嘅雞蛋 睇你到底係咩人!

美食推介
By Charlotte on 11 Oct 2018
Editor

Oh yeah原來今日係世界雞蛋日,話說好似身邊點都會有個雞蛋控,食乜都要有雞蛋,覺得食All-day breakfast最重要就係隻蛋。其實小編自己都覺得雞蛋好好食㗎!煮法又多,而且早前仲有日本研究證實「雞蛋高膽固醇」係謬誤,真係越食越happy!

shutterstock_794965252

而咁多款嘅煮法,你哋又有無偏好邊款多啲呢?英國雞蛋協會就向1千多名成年人進行調查,以人傾向鍾意邊種煮法嘅雞蛋,去分析佢哋嘅性格。分別分成烚蛋類、荷包蛋、炒蛋、水波蛋4款。好,依家俾10秒你諗,最鍾意食嘅係....

1. 烚蛋類

shutterstock_431933215

烚蛋包括白烚、滷蛋、茶葉蛋等等,研究發現鍾意食烚蛋嘅人,佢哋生活比較無乜秩序、粗心大意同衝動。

shutterstock_751550710

2. 炒蛋

shutterstock_67338148

相反,鍾意食炒蛋嘅人個性比較謹慎,同時亦都比較固執唔變通。同時發現鍾意食炒蛋嘅人比起其他蛋愛好者更多屬於管理層或者senior,並擁有自己物業。

3. 水波蛋

shutterstock_274193429

鍾意食水波蛋嘅朋友,個性活潑外向、個人較開心。另外亦有發現,平均水波蛋愛好者以女士居多,而且都擁有不多於一個兄弟姐妹。

4. 煎蛋

shutterstock_449570035

煎蛋黎講呢,太陽蛋又好荷包蛋又好,總之鍾意食煎蛋嘅朋友就性慾比較高漲嘅~而且仲發現,多數以年輕同男士居多。

5. 奄列

shutterstock_1070526947

鍾意食奄列嘅人則比較自律,較多擁有整潔嘅屋企。

呢啲研究咪大家笑吓囉,睇完就算,唔洗太認真啦~你哋自己或者朋友又屬於邊種人呢?

Photo from:shutterstock

Text: Holiday Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel