Adam Levine

Adam Levine標籤文章,共有1則Adam Levine相關的文章

基因好強大啊~外國多對顏值超高名人兄弟姊妹!真係又羨慕又妒忌…
時事熱話.生活熱話
7 years ago

基因好強大啊~外國多對顏值超高名人兄弟姊妹!真係又羨慕又妒忌…

明星通常都靚仔靚女,而佢哋嘅兄弟姊妹都通常好靚。只可以講,基因真係一種非常強大嘅東西啊… 外國迷妹最愛One Direc...