burgerman

burgerman標籤文章,共有2則burgerman相關的文章

小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!
美食推介
7 years ago

小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!

講起和牛,第一個感覺就係好貴!我地呢啲打工仔哪有錢食!如果話你聽,唔使一百蚊就食到和牛漢堡,睇怕都唔使諗咁多啦!衝呀!位...

【小編試食】小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!
美食推介
7 years ago

【小編試食】小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!

講起和牛,第一個感覺就係好貴!我地呢啲打工仔哪有錢食!如果話你聽,唔食一百蚊就食到和牛漢堡,睇怕都唔使諗咁多啦!衝呀!位...