download HolidaySmart 假期日常 app
韓國Starbucks新出一系列豬豬杯 超可愛! 粉紅金+靛藍+紫

韓國Starbucks新出一系列豬豬杯 超可愛! 粉紅金+靛藍+紫

旅遊攻略 旅遊新聞
By Charlotte on 04 Jan 2019
Editor

新一年開始啦!2019年係豬年,韓國都出咗豬年限定嘅新杯啊!一系列嘅豬豬杯都係以粉紅色為豬,再配搭金色、白色、紫色、藍色等,豬仔一向都好cute好受歡迎㗎啦!今次仲配埋啲咁靚嘅顏色,真係靚到丼一聲啊!

48909538_1196555783802981_8766431754723524608_n

49472185_1196555810469645_237005967659630592_n

咖啡杯

1. Newyear dream mug 355ml

正面

螢幕快照 2019-01-04 下午3.14.29

背面

螢幕快照 2019-01-04 下午3.14.34

2. Newyear flyingpig gold mug 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.14.00

3. Newyear happydream pig mug 237ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.13.18

呢個認真勁得意!成隻豬樣咁!杯身後面仲有條尾仔,勁cute!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.13.24

仲有隻匙羹仔!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.13.30

4. New year pig red mug 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午5.18.48

呢隻紅色好有新年feel!

螢幕快照 2019-01-04 下午5.18.53

5. Newyear flyingpig LED figure glass 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.16.09

隨行杯

6. Newyear flyingpig florence tumbler 473ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.11.39

完全被嗰仔吊豬嘅豬仔萌到~

螢幕快照 2019-01-04 下午3.11.54

7. Happy pig SLL tumbler 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午5.19.07

8. Newyear LED waterbottle 600ml

呢隻有個圈畀你拎住

螢幕快照 2019-01-04 下午3.12.19

不鏽鋼隨行杯

9. SS Lucy happydream pig tumbler 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.10.58

10. SS Elma newyear gold dream tumbler 355ml

首先!係金色嘅杯身,出面塊隔熱豬仔布係咩事...十級可愛!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.08.13

正面有豬樣豬耳都算啦,背面仲有一對翼仔!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.08.21

就算除咗個套,隻杯就咁都夠晒靚!係,無錯係有啲私心,好明顯小編特別鍾意呢隻,yeah!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.08.27

11. SS Elma newyear flyingpig tumbler 473ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.09.55

12. SS Concord newyear dream tumbler 591ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.10.20

13. SS Troy newyear dream tumbler 355ml

呢隻雖然無咩特別設計,但係粉紅底上面有隻肥嘟嘟嘅金色豬,卡哇伊呢!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.03.21

14. SS Troy newyear flyingpig tumbler 473ml

靛藍色!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.07.36

15. SS Hampton newyear flyingpig tumbler 355ml

有無鍾意dream catcher嘅朋友啊~?

螢幕快照 2019-01-04 下午3.11.16

16. SS Hilton newyear gold dream tumbler 473ml

呢款同樣有塊隔熱布,不過就大件啲,成件冷衫咁

螢幕快照 2019-01-04 下午3.09.16

17. SS Newyear oceanus dream tumbler 355ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.10.43

保溫瓶

18. JBJ Newyear dream thermos container 300ml

滴骰之選!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.23.04

19. JNM Newyear flyingpig thermos 480ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.23.25

20. JNX Newyear flyingpig thermos 500ml

螢幕快照 2019-01-04 下午3.07.36

呢款保溫瓶,無論顏色配搭定花紋圖案都好靚啊!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.07.44

其他

21. Happy pig bearista

有無人儲開Starbucks熊啊?佢今次著咗件衫扮豬仔啊!

螢幕快照 2019-01-04 下午5.19.38

22. Newyear happydream pig eco bag

螢幕快照 2019-01-04 下午5.18.06

兩款背法嘅tote bag

螢幕快照 2019-01-04 下午5.18.29

23. Newyear flyingpig glass jar

螢幕快照 2019-01-04 下午5.17.40

24. Newyear flyingpig mug lid

螢幕快照 2019-01-04 下午3.22.13

螢幕快照 2019-01-04 下午3.22.23

好靚嘅杯蓋啊!

螢幕快照 2019-01-04 下午3.22.29

25. Newyear happydream to go cup key chain

螢幕快照 2019-01-04 下午5.16.57

Photo from:韓國Starbucks

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel