download HolidaySmart 假期日常 app
期間限定尖沙咀環保小店 本地造環保小物/有二手衫賣/支持裸買

期間限定尖沙咀環保小店 本地造環保小物/有二手衫賣/支持裸買

精選購物 新店直擊
By Aiko on 04 Sep 2020
Senior Editor

近年香港人多了着重環保意識,環保小店亦越開越多。但大部分環保小店都是在香港島,若果是住在九龍或新界,要惠顧小店則相對不便。但近日尖沙咀就有主打賣環保產品的「Green Bitch」,它位於利時商場,雖然只是開店2個月,但反應不俗,本身小店計劃營業至今個月,之後會否搬店則為未知之數,係去買嘢就快喇!

店主 Gloria 表示,「Green Bitch」的概念為期間限定店,主要售賣不同類型的環保產品,當中絕大部分都是香港品牌,甚至是香港製造。眼見店舖雖然面積不大,不過麻雀雖小,五臟俱全,不少日用品都可在 Green Bitch 內購買到,而且店舖更會不定期進駐新貨品。一於看看店主 Gloria 有甚麼心水推介!

Green BitchPhoto from Green Bitch

Green BitchPhoto from Green Bitch

店舖內的產品相當多元化,由手帕到口罩、口罩套、甚至月經杯及蜜蠟布等都有。

Green BitchPhoto from Green Bitch

手造天然肥皂。

Green BitchPhoto from Green Bitch

布口罩設有濾芯,濾芯最多可清洗達 50 次。

Green BitchPhoto from Green Bitch

蜜蠟紙可取替保鮮紙。

Green BitchPhoto from Green Bitch

用牆紙升級再造的口罩套相當耐用。

Green BitchPhoto from Green Bitch

店內更有售賣二手衫。

Green BitchPhoto from Green Bitch

Gloria 表示,店舖開業至今,坊間反應不錯。至於他們當初選擇在尖沙咀開店的原因,正是發現九龍區較少同類型的環保小店。她表示,希望 Green Bitch 吸引環保人輕惠顧之餘,更能吸引平日不特別留意環保議題的人惠顧。

Green Bitch
地點:尖沙咀時商場438號舖
營業時間:每日2pm - 8pm
查詢:9443 8354
Facbook

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel