download HolidaySmart 假期日常 app
【梅窩船期】來往中環渡輪服務航班時間表、收費一覽

【梅窩船期】來往中環渡輪服務航班時間表、收費一覽

香港好去處 郊遊好去處
By Celia on 30 Oct 2020
Digital Editor

秋高氣爽,除咗去郊野之外,當然唔少得可以去離島行吓喇!要去玩除咗要搵有咩好玩好食之外,當然唔少得睇埋交通~今次就已經為大家準備好去梅窩嘅渡輪服務畀大家喇!!

開往梅窩嘅渡輪公司,分別係新渡輪及昌記渡輪,兩間渡輪公司來往梅窩嘅碼頭均設喺中環。

新渡輪船期時間表:
由中環開往長洲的新渡輪由中環六號碼頭開出,分別設有普通渡輪及高速船航班,普通渡輪分為普通客艙及設有冷氣設備的豪華位客艙。高速船全船均有冷氣設備。

Photo from 郊野樂行

航行時間分別為普通渡輪約 50 - 55分鐘,而高速船則約 35 - 40分鐘。航班座位會以先到先得嘅形式分配,滿座後未能登船之乘客會被安排到下一班航班。

星期一至六船期:

Photo from nwff.com

Photo from nwff.com

星期日及公眾假期船期:

Photo from nwff.com

Photo from nwff.com

*普通渡輪,可載貨物及寵物
@ 途經坪洲
^ 只限星期六
< 由中環5號碼頭開出
> 於中環5號碼頭泊岸
上列時間閘機將會關閉 (船票提早售罄除外)

至於航班票價方面,就分別有普通位同豪華位兩種選擇。(在2020年9月1日至2021年3月31日期間會於營運嘅三條離島航線之渡輪服務提供票價優惠。
普通渡輪票價:

成人
普通位 豪華位
星期一至星期六 $14.60(原價:$15.90 ) $24.10(原價:$26.20 )
星期日及公眾假期 $21.60(原價:$23.50 ) $35.30(原價:$38.40 )
長者、小童及殘疾人士 *
普通位 豪華位
星期一至星期六  $7.30(原價:$8.00 )  $12.10(原價:$13.10 )
星期日及公眾假期  $10.80(原價:$11.80 ) $17.70(原價:$19.20  )

高速船票價:

成人
星期一至星期六  $28.80(原價:$31.30  )
星期日及公眾假期  $41.30(原價:$44.90  )
長者、小童及殘疾人士 *
星期一至星期六  $14.40(原價:$15.70  )
星期日及公眾假期  $20.70(原價:$22.50  )

* 六十五歲或以上長者、年滿三歲至未滿十二歲之小童及殘疾人士登記證持有人士

而除咗新渡輪之外,大家仲可以選擇搭昌記渡輪。同樣分有普通渡輪同高速船兩種,航行時間分別為普通渡輪約 50 - 55分鐘,而高速船則約 35 - 40分鐘。

船期時間表:

Photo from barcaferry.com

黑色字代表高速船
藍色字代表普通渡輪及可載貨物
橙色字代表普通渡輪只限星期六
紫色字代表普通渡輪途經坪洲
上列時間為碼頭關閘時間

航班票價:

Photo from barcaferry.com

大家去行吓放鬆吓之餘,記得唔好打擾到梅窩居民呀~

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel