download HolidaySmart 假期日常 app
烏拉圭跨湖大橋環狀設計曾被指無聊兼無用 但實情同生態環境有關?!

烏拉圭跨湖大橋環狀設計曾被指無聊兼無用 但實情同生態環境有關?!

旅遊攻略
By Celia on 07 Jan 2021
Digital Editor

不時喺網上都會睇到世界各地嘅唔同嘅奇怪建築物,而最近喺網上就有一條設計成圓形位於烏拉圭嘅跨湖大橋,引起網友熱烈討論。唔少人都笑指依個設計無聊,喺大橋中間無緣無故整成空心嘅圓形,直接建一條直線嘅唔係更方便咩!?但其實依個設計係同生態環境有關㗎!

位於烏拉圭加爾松加爾松潟湖嘅環狀大橋-加爾松潟湖大橋(Puente de Laguna Garzón),連接馬爾多納多省及羅恰省兩省,以取代位於該位置的筏通道。

加爾松潟湖大橋位於烏拉圭加爾松加爾松潟湖

大橋嘅設計非常特別,一般大家見到嘅大橋都會係直線嘅或者會有少量嘅彎曲/上落斜位置,但加爾松潟湖大橋就將車道一分為二形成一個好似迴旋處咁嘅環狀設計。

一般大家見到嘅大橋都會係直線嘅或者會有少量嘅彎曲/上落斜位置,但加爾松潟湖大橋就將車道一分為二形成一個好似迴旋處咁嘅環狀設計。

據知大橋係連結烏拉圭度假勝地嘅必經之路,因此為免交通因而變得擠塞,而其環狀設計可迫使駕駛者減速,並容許行人沿單向環狀路線通行。

大橋係連結烏拉圭度假勝地嘅必經之路

而設計師更出於美觀嘅考量,同時亦有增強橋體強度、使駕駛者減速及安全性提高以及降低對生態嘅影響等效果,而最終設計出依個環狀大橋。

環狀設計同時亦有增強橋體強度、使駕駛者減速及安全性提高以及降低對生態嘅影響等效果

現時依條大橋除咗係主要幹道外,更係當地著名嘅地標之一嚟!

有機會去當地玩,記得去朝聖吓喇~

Text: HolidaySmart Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel