download HolidaySmart 假期日常 app
宅男同學古怪行為獲港女青睞! 超獨特打扮 動漫遮眼瀏海/鮮豔粗框眼鏡

宅男同學古怪行為獲港女青睞! 超獨特打扮 動漫遮眼瀏海/鮮豔粗框眼鏡

生活熱話
By Stephanie on 30 Sep 2021
Digital Content Writer

每個人嘅擇偶條件都唔同,能夠搵到滿足自己心目中理想條件嘅對象都並唔係一件容易嘅事。最近,有位港女就喺討論區表示上堂嘅時候遇到一個性格奇怪嘅男仔,不過男仔獨特嘅行為就引起佢嘅注意,令佢萌生興趣!

港女話自己而家對一位性格比較奇怪嘅男仔產生興趣!Photo from TVB

#港女返學遇心儀對象?!

相信大家喺選擇另一半嘅時候,都可能會有唔同嘅條件,希望伴侶可以係自己心目中嘅「理想型」!日前,有位港女就表示上堂嘅時候,遇見一位性格奇怪嘅男仔,仲因此而對佢產生興趣~

港女表示最近上堂嘅時候遇見心儀男生?!Photo from Dcard討論區

#因為對方行為奇怪而被吸引?

港女就話呢位男仔係同佢一齊上同一個lecture嘅,由於男仔喺堂上嘅特別行為,而開始引起佢嘅注意!佢表示其他同學多數都係「聽故不駁故」嘅類型,唯獨呢位男仔會問professor奇怪嘅問題,甚至會反駁返轉頭。(例子:男仔:佢唔食飯關我咩事; prof:emmm, that's why you don't have a girlfriend...)

港女形容男仔非常特別,上堂時會反駁老師講嘅嘢!Photo from TVB

#就連造型都比較特別!

雖然男仔嘅行為的確好Kam,但就反而令港女開始期待每日上堂可以見到佢,甚至會希望可以喺圖書館偶遇到佢!佢仲話根據觀察,呢位男仔應該係一位宅男,不過就唯獨覺得佢嘅行為十分可愛。外型上男仔嘅打扮都比較非主流:動漫式遮眼斜陰、鮮豔顏色嘅厚框眼鏡、普通tee+運動褲等,仲附上模擬畫作等大家可以參考~

港女非常貼心咁附上該男仔嘅造型模擬圖~Photo from Dcard討論區

#猶豫應否主動認識對方?!

港女好坦白咁話,其實同一時間亦有另一位男子追求緊佢,而咁啱呢2位男仔嘅性格都十分相似,奈何暫時只係得該名男子成功「勾起佢條癮」,詢問網民佢係咪應該主動去認識下人哋?!

港女表示對男仔非常有興趣,詢問網友係咪應該主動出擊?!Photo from TVB

#網民反映不同!

網民睇完post之後,就各持唔同嘅睇法!有網民認為港女而家只係一時貪新鮮,而並非真係鍾意對方;有網民作為過來人分享自身嘅經驗,話中學嘅時候曾經暗戀一個宅男,不過而家回望過去就只係覺得「往事不堪回首」,認為港女將來一定會後悔!

唔少網民阻止港女,認為佢而家只係因為一時嘅新鮮感先會想認識對方!Photo from Dcard討論區

有網民分享過往經驗,奉勸港女唔好選擇宅男做伴侶!Photo from TVB

#部份網民支持港女追求愛情!

但亦有網民覺得港女應主動認識對方,既然對人哋有好感就應該好好把握,並提議佢借助問上堂嘅嘢去接近該男仔!不過網民們就勸喻港女一定要想清楚,唔好傷害到一位宅男嘅心!

有網民就覺得港女應主動出擊,爭取自己嘅愛情!Photo from Dcard討論區

有網民希望港女認真對待感情,唔好輕易傷害宅男嘅心!Photo from TVB

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

男友迷戀BLACKPINK港女大為不滿!買偶像攬枕/間房貼晒相/花費逾2萬元追星

24 Sep , 2021

好多少女都有偶像,更會願意為偶像不惜花金錢、時間、精力,不過追星從來唔係女生專屬,男生都會有偶像。近日網上有女網友訴苦稱男友最近追星追到十分狂熱,更花費超過2萬元,令佢相當「勞氣」。

好多女士都有偶像,更會願意為偶像不惜花金錢、時間、精力Photo from TVB

因為男友追星而大為苦惱

MIRROR之前就掀起全港一陣「追星」熱潮,好多女士為咗見偶像買好多周邊商品、睇演唱會等,更衍生出「前夫群組」。近日有網友就因為男友追星而大為苦惱!

MIRROR之前就掀起全港一陣「追星」熱潮,好多女士為咗見偶像買好多周邊商品、睇演唱會等Photo from TVB

一位女網民喺香港討論區開post指男友平時都有追開韓星,之前中意女子組合Gfriend,最近又迷戀上另一隊女團BLACKPINK。

一位女網民喺香港討論區開post指男友平時都有追開韓星

韓國女子組合GfriendPhoto from GFRIEND YouTube

男友迷戀韓國女團BLACKPINK

BLACKPINK有4位成員:Jennie、Jisoo、Rosé、Lisa,佢哋出道5年已經喺亞洲、歐美等多地擁有超高人氣,樓主男友都被佢哋魅力節吸引而成為BLINK(BLACKPINK fans)。

BLACKPINK有4位成員:Jennie、Jisoo、Rosé、LisaPhoto from BLACKPINK YouTube

樓主指男友近排中意BLACKPINK嘅泰國籍成員Lisa:「係咁講話Lisa長腿好正、人間芭比」,樓主表示男友間房已經轉哂做Lisa嘅相,喺床邊放咗勁大張Poster,同時亦買咗一堆Lisa周邊產品。

樓主指男友近排中意BLACKPINK嘅泰國籍成員LisaPhoto from BLACKPINK YouTube

樓主表示男友間房已經轉哂做Lisa嘅相,喺床邊放咗勁大張Poster,同時亦買咗一堆Lisa周邊產品。Photo from BLACKPINK YouTube

男友為買偶像周邊商品,豪花逾$2萬

男友仲話佢為咗買以上嘅「追星必備周邊」,已花費超過港幣$2萬,又指有部分係佢用低價買入,能夠慳住錢追星,男友問樓主:「我係唔係好叻?」,但點知樓主就非常不滿,仲直言想打佢!

男友仲話佢為咗買以上嘅「追星必備周邊」,已花費超過港幣$2萬Photo from TVB

能夠慳錢追星,男友問樓主:「我係唔係好叻?」Photo from TVB

樓主就非常不滿,仲直言想打男友!

樓主表示佢男友之前中意Gfriend嗰陣有買到佢哋嘅攬枕,有一次男友病咗樓主買粥上去照顧佢,但見男友一面幸福咁攬住另一個女人嘅攬枕,樓主不禁自問自己:「係唔係妒忌心太重」

樓主表示佢男友之前中意Gfriend嗰陣有買到佢哋嘅攬枕Photo from GFRIEND Facebook

一次男友病咗樓主買粥上去照顧佢,但見男友一面幸福咁攬住另一個女人嘅攬枕Photo from TVB

網友稱男生追星好正常

有網友就認為男友有個人愛好好正常,樓主應該尊重、包容男友。又指香港唔少女生都有中意MIRROR,唔通佢哋嘅男友又要嬲?有網民稱好多女生唔中意男友打機、又唔中意佢追星,但無娛樂又嫌男友悶,認為樓主既然當初選擇男友,相信佢一定有佢嘅優點。

有網友就認為男友有個人愛好好正常,樓主應該尊重、包容男友Photo from 香港討論區

香港討論區Photo from 香港討論區

亦有人認為樓主咁介意男友追星,但男友一直都有唔同嘅偶像,可見兩人性格不合,建議樓主同人分手。有網友則表示:「Lisa好過高達啦」

有人認為樓主咁介意男友追星,但男友一直都有唔同嘅偶像,可見兩人性格不合,建議樓主同人分手Photo from 香港討論區

有網友則表示:「Lisa好過高達啦」Photo from 香港討論區

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel