download HolidaySmart 假期日常 app
換命真相|鄧佩儀首做女一即入雪櫃?!已10個月無劇拍,被指難相處焫㷫劇組

換命真相|鄧佩儀首做女一即入雪櫃?!已10個月無劇拍,被指難相處焫㷫劇組

娛樂新聞
By Cheryl on 27 Oct 2021
Digital Editor

華姐冠軍鄧佩儀在TVB台慶劇《換命真相》首次擔正做女一,本來前途一片光明,但近日卻有傳佢於拍攝期間問題多多,秒變被投閒置散,至今10個月無劇拍,佢最近更決定回流返加拿大休息。

鄧佩儀於TVB台慶劇《換命真相》首做女一卻大收負評入雪櫃?!Photo from 《換命真相》TVB

鄧佩儀華姐出身,曾飾演黃宗澤妹妹和獲提名演員獎

28歲鄧佩儀於2013年參選國際中華小姐奪冠後即加入TVB,並於2014年首次參演劇集《點金勝手》,當中飾演黃宗澤嘅妹妹。佢曾入選《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」最後五強,以及在2020年入圍「飛躍進步女藝員」最後五強。

鄧佩儀首次出演劇集便飾演黃宗澤妹妹Photo from TVB

曾參演《幕後玩家》、《金宵大廈》、《降魔的2.0》嘅鄧佩儀於今年嘅台慶劇《換命真相》首度擔任女主角,但之後卻連續10個月無劇拍,相當離奇。有傳聞指,鄧佩儀除了被批演技一般外,問題關鍵係開工期間好麻煩。

鄧佩儀亦曾出演《幕後玩家》同張繼聰合作Photo from TVB

鄧佩儀拍《換命真相》期間被指難相處、麻煩多多

鄧佩儀被指在拍攝期間難相處,不與對手溝通,甚至連同劇演員張頴康,及幕後人員都對佢有微言。佢同時被傳過於堅持己見,不接納拍檔甚至導演嘅意見。

曾有傳同劇演員張頴康都對鄧佩儀有微言Photo from 張頴康 IG

鄧佩儀拍《換命真相》被傳難以相處Photo from 《換命真相》TVB

堅持用私家化妝品現摩擦?!

除此,據悉有要求嘅鄧佩儀一向親自化妝,面對拍劇時要用公家化妝品非常抗拒,導致同化妝師出現摩擦。由於拍劇浮現種種負評,令鄧佩儀擔正一劇後即入雪櫃。佢拍畢《換命真相》後便再無監製起用佢,今年只能在綜藝節目中出現。

鄧佩儀被指只用私家化妝品導致同幕後人員出現摩擦Photo from 鄧佩儀 FB

鄧佩儀承認返加拿大放長假

鄧佩儀回覆傳媒查詢時表示坦言即將離港,會返加拿大長長假陪伴家人,但佢否認同工作人員關係差,又指本來收到拍劇邀請,但遇上自己放長假及有要事處理,所以未能接受邀請,亦不便透露更多。

鄧佩儀在2013年國際中華小姐比賽中奪冠Photo from TVB

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel