download HolidaySmart 假期日常 app
飛機師公開長途機瞓覺地方!駕駛艙休息室曝光

飛機師公開長途機瞓覺地方!駕駛艙休息室曝光

旅遊新聞 時事熱話
By Jennifer on 16 Feb 2024
Digital Editor

搭長途飛機基本上一定會有瞓覺時間,但乘客就可以瞓,10幾個鐘飛行時間機師又點休息?近日有飛機師喺IG分享長途機駕駛艙後嘅休息室,入面好似膠囊旅館咁,呢個客機「神秘空間」掀起唔少網民關注。

搭長途飛機基本上一定會有瞓覺時間Photo from 《特務搞飛機》劇照

最近有一位埃塞俄比亞航空嘅機師,喺Instagram分享咗一段影片,公開呢個特殊休息艙嘅全貌。原來長途航班上會有一個小小嘅空間,裡面設有座位同床位,供機師放鬆短暫休息。咁樣嘅安排係為咗確保機師可以喺空中度過安全又舒適嘅休息時間。

最近有一位埃塞俄比亞航空嘅機師,喺Instagram分享咗一段影片Photo from IG @captain_tewodros

原來長途航班上會有一個小小嘅空間Photo from IG @captain_tewodros

裡面設有座位Photo from IG @captain_tewodros

仲有床位,供機師放鬆短暫休息Photo from IG @captain_tewodros

不過有啲網友表示懷疑,佢哋問點解呢個休息區嘅位置咁窄咁細。佢哋擔心機師喺飛行期間無法好好休息。不過根據報導指出,長途航班通常會安排多位機師交替當值,咁樣就可以確保每位機師都有足夠嘅休息時間。而且機師仲話呢個特殊休息艙可以提供高品質嘅休息環境,令佢哋喺飛行期間保持警覺同專注。

根據報導指出,長途航班通常會安排多位機師交替當值,咁樣就可以確保每位機師都有足夠嘅休息時間。Photo from 《衝上雲霄》劇照

機師仲話呢個特殊休息艙可以提供高品質嘅休息環境,令佢哋喺飛行期間保持警覺同專注。 Photo from 《衝上雲霄2》劇照

不過,如果你以為機師喺呢個特殊休息艙中度過整個長途飛行嘅時間,那就錯喇!事實上,呢個休息艙通常只會俾機師用來短暫休息,特別係喺長時間飛行嘅時候。

呢個休息艙通常只會俾機師用來短暫休息,特別係喺長時間飛行嘅時候。Photo from 《衝上雲霄2》劇照

事實上之前都有空姐分享客機上供機組人員休息嘅地方,成個設計都一樣好似膠囊旅館咁,畀佢哋快速休息補充體力,當時亦有人指有「幽閉恐懼症」嘅話應該用唔到呢個休息室。

之前都有空姐分享客機上供機組人員休息嘅地方Photo from Insider

成個設計都一樣好似膠囊旅館咁Photo from Insider

有「幽閉恐懼症」嘅話應該用唔到呢個休息室。Photo from Insider

亦有網民質疑飛機師喺飛機航行期間係咪可以離開駕駛艙瞓覺,國際民用航空組織ICAO準則中允許機師喺飛機到達巡航高度、平飛時間超過2個鐘,自動駕駛時可短暫休息30分鐘,不過有部分國家規定機師唔可以喺駕駛室內入睡,而係要去專門嘅休息室。而一般只有長途飛行中先會有呢個休息間,而且一位機師休息期間仲有其他人負責控制飛機。

國際民用航空組織ICAO準則中允許機師喺飛機到達巡航高度、平飛時間超過2個鐘,自動駕駛時可短暫休息30分鐘Photo from 《衝上雲霄2》劇照

一般只有長途飛行中先會有呢個休息間,而且一位機師休息期間仲有其他人負責控制飛機。Photo from 《衝上雲霄》劇照

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

空姐揭飛機上西客熱點 爆公認最討厭服務「這個區域」!

6 Feb 2024

西客在飛機上鬧事的各種奇葩事蹟經常發生,但大家又知不知道哪個區域的西客最多?近日就有一名空姐爆料,指業界都一致公認飛機上最討厭服務這個「艙等」,皆因這區乘客往往期待過高容易為空姐製造麻煩?!

近日就有一名空姐爆料,指業界都一致公認飛機上最討厭服務這個「艙等」Photo from 《開心直航》劇照

據外媒報導,早前一位空姐指出,飛機的「豪華經濟艙」(premium economy)是空姐們最常遇到西客的地方。因為豪華經濟艙的乘客經常對服務有過度的期待,但他們的期待往往超出空姐能提供的範圍,例如以為能喝到雞尾酒,或像頭等艙一樣可以有其他的菜單選項。但其實實際上,豪華經濟艙乘客所多付出的金額,就僅能獲得快速通關與座位空間更大的服務。

早前一位空姐指出,飛機的「豪華經濟艙」(premium economy)是空姐們最常遇到西客的地方Photo from 《特務搞飛機》劇照

相反該名空姐就指出經濟艙的旅客,不會有過多預期,至於乘坐商務艙和頭等艙的旅客亦有足夠自覺,知道機組人員可以提供和不能提供的限度。至於豪華經濟艙的客人就太過專注於「豪華」2個字,覺得自己多付了錢,便理所當然可享受機上豪華的待遇,要是空姐無法提供,就開始出現怨言與客訴。然而他們就忽略了再怎麼豪華,座位還是在「經濟艙」,因此認為豪華經濟艙絕對是「西客最集中的區域」。

豪華經濟艙的客人就太過專注於「豪華」2個字Photo from 《特務搞飛機》劇照

另外空姐亦有舉出其他實際例子,指曾有不少豪華經濟艙乘客要求她提供調酒或不同款式的酒,甚至要求看「菜單」,或提出許多要求,這些都要逼使她需要反覆解釋飛機不是酒吧或餐廳,空姐主要工作是維護飛行安全而不是調酒師或廚師,令她不禁大嘆豪華經濟艙「絕對是我得面對最多脾氣的區域了」!

空姐不禁大嘆豪華經濟艙「絕對是我得面對最多脾氣的區域了」!Photo from 《中國機長》劇照

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel