pinkage

pinkage標籤文章,共有1則pinkage相關的文章

空氣瀏海get!韓國超自然實用假瀏海,隨時變髮型真係好方便~~
精選購物
7 years ago

空氣瀏海get!韓國超自然實用假瀏海,隨時變髮型真係好方便~~

有時候想轉換下髮型,剪個齊蔭,但又驚剪完唔適合自己。而且依家天氣咁熱,瀏海好容易變barcode頭,又要等一段過渡期先長...